Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Een vel papier is 0,12 mm dik. 1000 van deze vellen zijn samen cm dik.

Question

2
11% van de 1100 bezoekers van de rommelmarkt heeft niets gekocht. mensen gingen wel met iets naar huis.

Question

3
Waar of niet waar?
227 is deelbaar door 9.

Question

4
Waar of niet waar?
30% is precies een derde.

Question

5
De fancy fair van de school levert € 880 op. 35% hiervan is bestemd voor nieuwe speeltoestellen. Dat is € .

Question

6
12% van € 850 = €

Question

7
Waar of niet waar?
Bij de overgang van de winter- naar de zomertijd wordt de klok een uur achteruitgezet.

Question

8
Tjikke heeft € 160. Dat zet ze op een spaarrekening tegen een rente van 3%. Na een jaar heeft ze € op haar rekening staan.

Question

9
Waar of niet waar?
De zomer begint op 21 juni.

Question

10
Rond af op twee cijfers achter de komma.
7,3471 wordt