Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Een munt van 50 eurocent weegt 7,8 g. 50 van deze munten wegen samen g.

Question

2
Waar of niet waar?
2056 is een schrikkeljaar.

Question

3
Rond af op twee cijfers achter de komma.
1,3752 wordt

Question

4
De fancy fair van de school levert € 880 op. 35% hiervan is bestemd voor nieuwe speeltoestellen. Dat is € .

Question

5
Waar of niet waar?
30% is precies een derde.

Question

6
Uit een onderzoek onder 150 kinderen blijkt dat 20% wel eens de Kindertelefoon heeft gebeld. Dat zijn kinderen.

Question

7
Waar of niet waar?
1824 : 25 komt precies uit op 0.

Question

8
66% van de 500 buurtbewoners vindt de wijk veilig. Er zijn mensen die de buurt onveilig vinden of die geen mening hebben.

Question

9
De collecte levert € 240 op. 75% daarvan is bestemd voor de vereniging. Dat is € .

Question

10
Waar of niet waar?
0,724 is groter dan 0,78.