Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is meestal het eerste teken voor de vrouw dat ze zwanger is?
Question

2
Welk hormoon zorgt er na de nidatie voor dat de menstruatie uitblijft?
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na ongeveer drie maanden zwangerschap stopt de productie van HGC.
Gedurende de hele zwangerschap staat de progesteronproductie op een laag pitje.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap verliest het gele lichaam zijn hormoonproducerende functie.
HGC verhindert het te gronde gaan van het corpus luteum.
Meteen na de eerste klievingsdeling van de zygote vormt het embryo HGC.
Question

4
Hoe wordt de à terme datum berekend?
Question

5
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?
Question

6

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Tijdens de zwangerschap onbedwingbare trek ergens in hebben noem je
De urine van een zwangere bevat vaak meer glucose dan normaal. Dat heet

Door rekking van de buikhuid kunnen bij een zwangere
optreden.
Het zwangerschapsmasker bij een zwangere is het gevolg van een hogere afgifte van het

De ontwikkeling van het borstklierweefsel bij een zwangere wordt gestimuleerd door
Question

7
Wat wordt bedoeld met amenorroe?
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.
Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Question

9
Waarom is het noodzakelijk dat het corpus luteum na de nidatie blijft bestaan?
Question

10
Wat is van toepassing op oxytocine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

11
Een zwangere vrouw draagt door haar groeiende buik een steeds groter gewicht aan de voorkant van haar lichaam. Haar wervelkolom wordt steeds zwaarder belast en ondergaat een verandering van de kromming. Hoe noem je deze verandering?
Question

12
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Al vroeg in de zwangerschap verkleuren de vulva, portio en vaginawand van roze naar blauwrood. Dit verschijnsel noem je het
Dit verschijnsel is het gevolg van een toename van de

Tijdens de zwangerschap ontstaat in het ostium uteri een slijmophoping. Dat is de

De verloskundige kan door palpatie van de
de stand van de uterus vaststellen.
Question

13
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Question

14
Wat is het gevolg van het drastisch dalen van de progesteronconcentratie in het bloed van de à terme zwangere?
Question

15

Welke van onderstaande organen maken deel uit van het baringskanaal? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

16

Waaruit bestaat de nageboorte?
Question

17

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

18

Tijdens de geboorte maakt het hoofdje van een kind in achterhoofdsligging twee draaien.
Welke zijn dat achtereenvolgens?
Question

19
Hieronder staan de gebeurtenissen in het circulatiestelsel van het pasgeboren kind, op het moment dat het begint te ademen. Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde. Begin bij 'De arteriae umbilicales worden afgesloten'.

Question

20
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

21
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

22

Welke parameters bepalen de apgarscore bij een pasgeboren baby? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

23

Welk hormoon zet de melkklieren aan tot melkproductie?
Question

24

Als een moeder haar baby borstvoeding geeft, treedt de toeschietreflex op. Wat is de prikkel voor deze reflex?
Question

25

Hieronder staan de gebeurtenissen die in het lichaam van de moeder bij het toeschietreflex optreden. Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde, vanaf het moment dat de baby aan de tepel begint te zuigen.