Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Lees de zinnen. Zijn ze waar of niet waar? Klik het goede antwoord aan.

Je hebt ongeveer honderd zenuwen in je lichaam.
Zonder zenuwen zou je niks kunnen horen.
Je zenuwen geven aan je hersenen door wat je hoort via een soort sms'je.
Je hersenen sturen altijd hetzelfde bericht naar je spieren.
Horen, proeven, ruiken, zien en voelen doe je met je zintuigen.