Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Apparaten doen werk voor ons. Welk apparaat doet wat? Kies het goede apparaat.