Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction


Quickscan VMBO gt Wiskunde

Question

1
De doorvaarthoogte onder een brug is om 16.00 uur 3 meter en 10 cm.
3 uur later is het water gestegen met 13 cm.

Wat is dan de doorvaarthoogte onder de brug?

Question

2
De grafiek van een lineair verband gaat door de punten (121, 120) en (-100, 330).

Van deze grafiek is het hellingsgetal gelijk aan:

Question

3
Het verband tussen winst, omzet en kosten wordt gegeven door de formule winst = omzet - kosten
Hieronder zijn voor een aantal jaren de grafieken van omzet en kosten getekend.


       

Hoeveel miljoen euro was de winst voor 1993?

Question

4
Het verband tussen winst, omzet en kosten wordt gegeven door de formule:

winst = omzet − kosten

Hieronder zie je weer de grafiek.


       

In welk jaar werd er verlies geleden?

Question

5
Gegeven de rij getallen 4 13 28 49 76

Geef de volgende drie getallen van de rij.
Begin helemaal links en zet een spatie tussen ieder getal.

Question

6
Gegeven de rij getallen 1 1 2 3 5 8

Geef de volgende drie getallen van de rij.
Begin helemaal links en zet een spatie tussen ieder getal.

Question

7
De helpdesk van een computerbedrijf rekent bij hulp aan huis 20 euro voorrijkosten en verder 8 euro per gewerkt ½ uur.

Voor het verband tussen het bedrag dat betaald moet worden en het aantal gewerkte uren geldt een van de onderstaande woordformules.

Welke formule is hier van toepassing?

Question

8
Majda krijgt op haar verjaardag een spaarrekening met daarop een bedrag van 300 euro. De bank vergoedt een rente van 2,5 % per jaar.
Majda laat de rente steeds op haar spaarrekening staan.

Hoeveel staat er na 5 jaar op de spaarrekening na de laatste bijschrijving?
Geef je antwoord op centen nauwkeurig.

Question

9


De prijs van een pak Nutrix is in 2003 met 16,8 % verlaagd.
Wat was de prijs vóór de prijsverlaging.

Question

10
Hoeveel m2 is 4 km2

Question

11
De prijs van een boek werd op 1 januari 2003 verhoogd van € 13 naar € 13,50.

Met hoeveel procent is de prijs van het boek verhoogd?

Question

12
In 2003 kostte een auto € 12 000. De prijs is ten opzichte van 2002 met 10% gestegen.

Wat kostte de auto in 2002?
Welke van onderstaande berekeningen is juist?

Question

13
Bekijk onderstaande figuur.

       

Mirjam kan door de ramen naar buiten kijken.
Op de plaatsen E, F en G staan lantaarnpalen.
Mirjam kan gaan zitten op een van de plaatsen P, Q of R.

Waar moet Mirjam gaan zitten zodat ze precies één paal vanuit haar zitplaats kan zien?

Question

14
Een rechthoekige plaat hout met een lengte van 3 meter en een breedte van 2 meter wordt langs één van de diagonalen doorgezaagd.
Je krijgt dan twee rechthoekige driehoeken.

Hoeveel symmetrie-assen heeft zo'n driehoek?
Antwoord met een getal.

Question

15
Een rechthoekige plaat hout met een lengte van 3 meter en een breedte van 2 meter wordt langs beide diagonalen doorgezaagd.
Er ontstaan dan vier driehoeken.

Hoe noemen we deze driehoeken?

Question

16
Een kaart is getekend op een schaal van 1 : 500 000.
De afstand op de kaart tussen de plaatsen A en B is 3,2 cm.

Hoe groot is de afstand tussen de plaatsen A en B in werkelijkheid?
Geef je antwoord in hele km nauwkeurig.

Question

17
Hoeveel graden is de kleinste hoek tussen de wijzers van een klok als het half vier is.

Geef je antwoord in hele graden nauwkeurig

Question

18
Een deur in een zijwand van een huis heeft als afmetingen 210 cm bij 115 cm.

Kan een dunne plaat hout van 2,36 m bij 2,6 m door deze deur naar binnen worden gebracht?

Question

19
Een kabelbaan stijgt van 1000 m naar 1500 m.
De kabel van de baan is strakgetrokken.
De lengte van de kabel is 1000 m.

Hoeveel graden is de stijgingshoek?