Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 7
In les 4 staat een biografie van Maurits.
Van welke vijf gewesten is hij de stadhouder?