Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welk orgaanstelsel is met name toegerust voor de soorthandhaving van de mens?
Question

2
Wat is niet van toepassing op animale integratie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Kies het juiste antwoord.
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De temperatuur van badwater neem je waar door middel van vegetatieve sensoren.
Transport van voedingsstoffen naar de cellen is de taak van het spijsverteringsstelsel.
Vegetatieve functies zijn functies die ten dienste staan van het levensonderhoud van cellen.
Het op elkaar afstemmen van de vegetatieve functies noem je vegetatieve sensoriek.
De huid is te beschouwen als een functiesysteem.
Voortplanting is een vegetatieve functie.
Question

5
Wat verstaat men onder homeostase?
Question

6
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

7
Kies het juiste antwoord.

Question

8
Kies het juiste antwoord.
Question

9
Welke functie(s) kan water in het lichaam hebben?
Question

10

Hoe groot is de functionele residulongcapaciteit gemiddeld?