Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welk orgaanstelsel is met name toegerust voor de soorthandhaving van de mens?
Question

2
Kies het juiste antwoord.
Question

3
Wat is niet van toepassing op animale integratie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4
Wat verstaat men onder homeostase?
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De nier is een voorbeeld van een orgaanstelsel.
Een orgaanstelsel bestaat uit meerdere organen.
Een orgaan kan maar uit één type weefsel bestaan.
Functiesystemen en orgaanstelsels vertegenwoordigen hetzelfde organisatieniveau binnen de functionele anatomie.
Question

6
Hier staan de organisatieniveaus die je binnen de functionele anatomie kunt onderscheiden. Zet ze in de goede volgorde; begin bij de kleinste functionele eenheid en eindig bij het meest complexe organisatieniveau.
Question

7
Kies het juiste antwoord.
Question

8
Welke functie(s) kan water in het lichaam hebben?
Question

9

Hoe groot is de functionele residulongcapaciteit gemiddeld?
Question

10
Kies het juiste antwoord.