Questionmark Perception
Dec 18 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Kies het juiste antwoord.
Question

2
Kies het juiste antwoord.

Question

3

Hoe groot is de functionele residulongcapaciteit gemiddeld?
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De nier is een voorbeeld van een orgaanstelsel.
Een orgaanstelsel bestaat uit meerdere organen.
Functiesystemen en orgaanstelsels vertegenwoordigen hetzelfde organisatieniveau binnen de functionele anatomie.
Een orgaan kan maar uit één type weefsel bestaan.
Question

5
Wat verstaat men onder homeostase?
Question

6
Kies het juiste antwoord.

Question

7
Hoe is de zelfhandhaving van de mens mogelijk?
Question

8
Welk orgaanstelsel is met name toegerust voor de soorthandhaving van de mens?
Question

9
Wat is niet van toepassing op animale integratie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.