Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke functie(s) kan water in het lichaam hebben?
Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

4
Wat is niet van toepassing op animale integratie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5
Kies het juiste antwoord.

Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Een orgaan kan maar uit één type weefsel bestaan.
Een orgaanstelsel bestaat uit meerdere organen.
Functiesystemen en orgaanstelsels vertegenwoordigen hetzelfde organisatieniveau binnen de functionele anatomie.
De nier is een voorbeeld van een orgaanstelsel.
Question

7
Kies het juiste antwoord.
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De huid is te beschouwen als een functiesysteem.
Transport van voedingsstoffen naar de cellen is de taak van het spijsverteringsstelsel.
De temperatuur van badwater neem je waar door middel van vegetatieve sensoren.
Het op elkaar afstemmen van de vegetatieve functies noem je vegetatieve sensoriek.
Vegetatieve functies zijn functies die ten dienste staan van het levensonderhoud van cellen.
Voortplanting is een vegetatieve functie.
Question

9
Wat verstaat men onder homeostase?
Question

10
Kies het juiste antwoord.