Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is niet van toepassing op animale integratie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Hier staan de organisatieniveaus die je binnen de functionele anatomie kunt onderscheiden. Zet ze in de goede volgorde; begin bij de kleinste functionele eenheid en eindig bij het meest complexe organisatieniveau.
Question

3

Hoe groot is de functionele residulongcapaciteit gemiddeld?
Question

4
Kies het juiste antwoord.
Question

5
Wat verstaat men onder homeostase?
Question

6
Welke functie(s) kan water in het lichaam hebben?
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

9
Welk orgaanstelsel is met name toegerust voor de soorthandhaving van de mens?
Question

10
Hoe is de zelfhandhaving van de mens mogelijk?