Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke functie(s) kan water in het lichaam hebben?
Question

2
Wat is niet van toepassing op animale integratie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Hier staan de organisatieniveaus die je binnen de functionele anatomie kunt onderscheiden. Zet ze in de goede volgorde; begin bij de kleinste functionele eenheid en eindig bij het meest complexe organisatieniveau.

Question

4
Kies het juiste antwoord.

Question

5

Hoe groot is de functionele residulongcapaciteit gemiddeld?
Question

6
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

8
Kies het juiste antwoord.
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Een orgaan kan maar uit één type weefsel bestaan.
Een orgaanstelsel bestaat uit meerdere organen.
De nier is een voorbeeld van een orgaanstelsel.
Functiesystemen en orgaanstelsels vertegenwoordigen hetzelfde organisatieniveau binnen de functionele anatomie.
Question

10
Welk orgaanstelsel is met name toegerust voor de soorthandhaving van de mens?