Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hier staan de organisatieniveaus die je binnen de functionele anatomie kunt onderscheiden. Zet ze in de goede volgorde; begin bij de kleinste functionele eenheid en eindig bij het meest complexe organisatieniveau.
Question

2

Hoe groot is de functionele residulongcapaciteit gemiddeld?
Question

3
Wat verstaat men onder homeostase?
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Functiesystemen en orgaanstelsels vertegenwoordigen hetzelfde organisatieniveau binnen de functionele anatomie.
De nier is een voorbeeld van een orgaanstelsel.
Een orgaan kan maar uit één type weefsel bestaan.
Een orgaanstelsel bestaat uit meerdere organen.
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
Welke functie(s) kan water in het lichaam hebben?
Question

7
Welk orgaanstelsel is met name toegerust voor de soorthandhaving van de mens?
Question

8
Wat is niet van toepassing op animale integratie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Kies het juiste antwoord.
Question

10
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?