Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
Welke functie(s) kan water in het lichaam hebben?
Question

3
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

4
Wat verstaat men onder homeostase?
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De temperatuur van badwater neem je waar door middel van vegetatieve sensoren.
Het op elkaar afstemmen van de vegetatieve functies noem je vegetatieve sensoriek.
Vegetatieve functies zijn functies die ten dienste staan van het levensonderhoud van cellen.
Voortplanting is een vegetatieve functie.
Transport van voedingsstoffen naar de cellen is de taak van het spijsverteringsstelsel.
De huid is te beschouwen als een functiesysteem.
Question

6
Kies het juiste antwoord.
Question

7
Kies het juiste antwoord.

Question

8

Hoe groot is de functionele residulongcapaciteit gemiddeld?
Question

9
Hoe is de zelfhandhaving van de mens mogelijk?
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Functiesystemen en orgaanstelsels vertegenwoordigen hetzelfde organisatieniveau binnen de functionele anatomie.
De nier is een voorbeeld van een orgaanstelsel.
Een orgaan kan maar uit één type weefsel bestaan.
Een orgaanstelsel bestaat uit meerdere organen.