Questionmark Perception
Oct 24 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe is de zelfhandhaving van de mens mogelijk?
Question

2
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

3

Hoe groot is de functionele residulongcapaciteit gemiddeld?
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Functiesystemen en orgaanstelsels vertegenwoordigen hetzelfde organisatieniveau binnen de functionele anatomie.
Een orgaanstelsel bestaat uit meerdere organen.
De nier is een voorbeeld van een orgaanstelsel.
Een orgaan kan maar uit één type weefsel bestaan.
Question

6
Welk orgaanstelsel is met name toegerust voor de soorthandhaving van de mens?
Question

7
Kies het juiste antwoord.
Question

8
Hier staan de organisatieniveaus die je binnen de functionele anatomie kunt onderscheiden. Zet ze in de goede volgorde; begin bij de kleinste functionele eenheid en eindig bij het meest complexe organisatieniveau.

Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De temperatuur van badwater neem je waar door middel van vegetatieve sensoren.
Transport van voedingsstoffen naar de cellen is de taak van het spijsverteringsstelsel.
De huid is te beschouwen als een functiesysteem.
Het op elkaar afstemmen van de vegetatieve functies noem je vegetatieve sensoriek.
Vegetatieve functies zijn functies die ten dienste staan van het levensonderhoud van cellen.
Voortplanting is een vegetatieve functie.
Question

10
Kies het juiste antwoord.