Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
Kies het juiste antwoord.
Question

3
Hier staan de organisatieniveaus die je binnen de functionele anatomie kunt onderscheiden. Zet ze in de goede volgorde; begin bij de kleinste functionele eenheid en eindig bij het meest complexe organisatieniveau.
Question

4
Welk orgaanstelsel is met name toegerust voor de soorthandhaving van de mens?
Question

5

Hoe groot is de functionele residulongcapaciteit gemiddeld?
Question

6
Welke functie(s) kan water in het lichaam hebben?
Question

7
Wat is niet van toepassing op animale integratie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

9
Hoe is de zelfhandhaving van de mens mogelijk?
Question

10
Kies het juiste antwoord.