Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Hoe groot is de functionele residulongcapaciteit gemiddeld?




Question

2
Welk orgaanstelsel is met name toegerust voor de soorthandhaving van de mens?




Question

3
Kies het juiste antwoord.




Question

4
Hier staan de organisatieniveaus die je binnen de functionele anatomie kunt onderscheiden. Zet ze in de goede volgorde; begin bij de kleinste functionele eenheid en eindig bij het meest complexe organisatieniveau.




Question

5
Wat is niet van toepassing op animale integratie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.




Question

6
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.




Question

7
Kies het juiste antwoord.




Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De nier is een voorbeeld van een orgaanstelsel.
Een orgaanstelsel bestaat uit meerdere organen.
Functiesystemen en orgaanstelsels vertegenwoordigen hetzelfde organisatieniveau binnen de functionele anatomie.
Een orgaan kan maar uit één type weefsel bestaan.




Question

9
Welke functie(s) kan water in het lichaam hebben?




Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De temperatuur van badwater neem je waar door middel van vegetatieve sensoren.
De huid is te beschouwen als een functiesysteem.
Voortplanting is een vegetatieve functie.
Het op elkaar afstemmen van de vegetatieve functies noem je vegetatieve sensoriek.
Vegetatieve functies zijn functies die ten dienste staan van het levensonderhoud van cellen.
Transport van voedingsstoffen naar de cellen is de taak van het spijsverteringsstelsel.