Questionmark Perception
Jun 19 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welk orgaanstelsel is met name toegerust voor de soorthandhaving van de mens?
Question

2

Hoe groot is de functionele residulongcapaciteit gemiddeld?
Question

3
Wat is niet van toepassing op animale integratie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De nier is een voorbeeld van een orgaanstelsel.
Een orgaanstelsel bestaat uit meerdere organen.
Functiesystemen en orgaanstelsels vertegenwoordigen hetzelfde organisatieniveau binnen de functionele anatomie.
Een orgaan kan maar uit één type weefsel bestaan.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Transport van voedingsstoffen naar de cellen is de taak van het spijsverteringsstelsel.
De temperatuur van badwater neem je waar door middel van vegetatieve sensoren.
Voortplanting is een vegetatieve functie.
Vegetatieve functies zijn functies die ten dienste staan van het levensonderhoud van cellen.
Het op elkaar afstemmen van de vegetatieve functies noem je vegetatieve sensoriek.
De huid is te beschouwen als een functiesysteem.
Question

6
Hoe is de zelfhandhaving van de mens mogelijk?
Question

7
Kies het juiste antwoord.
Question

8
Kies het juiste antwoord.

Question

9
Welke functie(s) kan water in het lichaam hebben?
Question

10
Wat verstaat men onder homeostase?