Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat verstaat men onder homeostase?
Question

2
Welk orgaanstelsel is met name toegerust voor de soorthandhaving van de mens?
Question

3
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De temperatuur van badwater neem je waar door middel van vegetatieve sensoren.
Voortplanting is een vegetatieve functie.
De huid is te beschouwen als een functiesysteem.
Het op elkaar afstemmen van de vegetatieve functies noem je vegetatieve sensoriek.
Vegetatieve functies zijn functies die ten dienste staan van het levensonderhoud van cellen.
Transport van voedingsstoffen naar de cellen is de taak van het spijsverteringsstelsel.
Question

5
Kies het juiste antwoord.
Question

6
Kies het juiste antwoord.
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Wat is niet van toepassing op animale integratie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Hier staan de organisatieniveaus die je binnen de functionele anatomie kunt onderscheiden. Zet ze in de goede volgorde; begin bij de kleinste functionele eenheid en eindig bij het meest complexe organisatieniveau.
Question

10
Kies het juiste antwoord.