Questionmark Perception
Jul 13 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Over welke twee landen gaat deze les? Schrijf bij elk land een product dat dat land exporteert.

Het kleinste land is
. Het exporteert onder andere .
Het grootste land is
. Het exporteert onder andere .