Questionmark Perception
Oct 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Met welke maat meet je de hoogte van een tafel?

Question

2
Met welke maat meet je de lengte van een pen?

Question

3
Met welke maat meet je de afstand tussen Zwolle en Deventer?

Question

4
Met welke maat meet je het gewicht van een zak aardappels?

Question

5
Wat weegt 200 gram?

Question

6
Wat weegt 1 gram?

Question

7
Wat weegt 250 gram?

Question

8
Met welke maat meet je je eigen gewicht?

Question

9
Wat weegt tweeëneenhalve kilo?

Question

10
Wat weegt ongeveer een kilo?