Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Wat weegt een halve kilo?

Question

2
Met welke maat meet je de hoogte van een tafel?

Question

3
Wat weegt 100 gram?

Question

4
Met welke maat meet je het gewicht van een pakje boter?

Question

5
Wat weegt 200 gram?

Question

6
Wat weegt 250 gram?

Question

7
Wat weegt tweeëneenhalve kilo?

Question

8
Met welke maat meet je je eigen gewicht?

Question

9
Met welke maat meet je de lengte van een spijkertje?

Question

10
Met welke maat meet je de inhoud van een glas?