Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke twee gelijkwaardige breuken kun je aan de laatste twee kaartjes hangen?Question

2
Wat is meer?

Question

3
0,375 x 0,6 x 8 =

Question

4
Twee en een halve reep chocolade wordt verdeeld met 10 personen. Hoeveel krijgt ieder?

Question

5
Welke bewering klopt?

Question

6
Welke twee gelijkwaardige breuken kun je aan de eerste twee kaartjes hangen?


Question

7
Wat is meer?

Question

8
Welk getal ligt precies in het midden van 7,04 en 8,44?

Question

9
8,375 - 1,5 =

Question

10
Welk getal is groter?