Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Reken uit. Geef het antwoord als kommagetal.

2 1/4 - 7/8 =

Question

2
Welk getal is groter?

Question

3
Welke opgave heeft dezelfde uitkomst?

3 : 1/6 =

Question

4
Twee en een halve reep chocolade wordt verdeeld met 10 personen. Hoeveel krijgt ieder?

Question

5
Welke opgave heeft dezelfde uitkomst?

1 1/4 : 1/4 =

Question

6
Wat is meer?

Question

7
Welke opgave heeft dezelfde uitkomst?

3/4 : 3/8 =

Question

8
Welke repeterende breuk hoort bij 0,16666666… ?

Question

9
Zet de volgende getallen op volgorde van klein naar groot. Kies uit 1, 2, 3, 4, 5.

Question

10
Welke twee gelijkwaardige breuken kun je aan de laatste twee kaartjes hangen?