Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke opgave heeft dezelfde uitkomst?

4/5 : 3/10 =

Question

2
Welke oppervlakte is groter?


Question

3
Twee en een halve reep chocolade wordt verdeeld met 10 personen. Hoeveel krijgt ieder?

Question

4
8,375 - 1,5 =

Question

5
Wat is meer?

Question

6
0,375 x 0,6 x 8 =

Question

7
Welk getal is groter?

Question

8
Welke opgave heeft dezelfde uitkomst?

3 : 1/6 =

Question

9
Welke opgave heeft dezelfde uitkomst?

1 : 1/3 =

Question

10
Welke twee gelijkwaardige breuken kun je aan de eerste twee kaartjes hangen?