Questionmark Perception
Jul 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Bekijk wat je straks gaat lezen. Lees de titel en de kopjes. Kijk naar de plaatjes. Waar gaat deze les over? Klik het goede antwoord aan.

Ik denk dat de les gaat over: