Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Waar of niet waar? Klik het goede antwoord aan.

De verwarmingsketel op school is even groot als die bij jou thuis.
Op school moeten veel meer vertrekken verwarmd worden.
In de klas regel je de temperatuur door de verwarming dicht te draaien of het raam open te zetten.
In de klas zit een thermostaat om de temperatuur te regelen.