Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1

Question

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Een weefsel kan nooit meer dan één functie hebben.
Een weefsel is een groep eenvormige cellen (eventueel met tussencelstof) die met elkaar een gemeenschappelijke functie uitoefenen.
Tot de hoofdgroepen van weefsels behoren dekweefsel, zenuwweefsel, klierweefsel en spierweefsel.
Binnen één individu zijn de chromosomen van een spiercel gelijk aan die van een bindweefselcel.
De extracellulaire stoffen in een weefsel noem je tussencelstof.