Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is meconium?
Question

2
Wat is heksenmelk?
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

De levensloop van een mens kan in een aantal ontwikkelingsstadia worden verdeeld, resulterend in acht opeenvolgende fasen. Hieronder staan de fasen genoemd. Zet ze in chronologische volgorde. Begin bij de neonatale fase.

Question

5
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?
Question

6
Nadat de dood is ingetreden zijn binnen zo'n 48 uur achtereenvolgens kenmerkende verschijnselen aan de overledene waar te nemen. Hieronder staan de verschijnselen genoemd. Zet ze in de juiste chronologische volgorde. Begin bij 'oogboldruk is afgenomen'.

Question

7

De allereerste melk die een moeder na de geboorte van haar kind produceert, wordt colostrum genoemd. Wat is van toepassing op colostrum? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8

Door verouderingsverschijnselen hebben veel mensen vanaf ongeveer hun 50ste levensjaar een leesbril nodig. Dit komt door het optreden van de zogenoemde ouderdomsverziendheid. Waardoor wordt deze veroorzaakt?
Question

9
Hoe noem je het verschijnsel dat (groepen) cellen door hun specifieke bouw het vermogen krijgen om een bepaalde functie uit te oefenen?
Question

10

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.