Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe komt het dat kleine kinderen tijdens het zwemmen meer afkoelen dan volwassenen?
Question

2

Wat is van toepassing op atherosclerose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Wat is heksenmelk?
Question

4

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
Question

5
Nadat de dood is ingetreden zijn binnen zo'n 48 uur achtereenvolgens kenmerkende verschijnselen aan de overledene waar te nemen. Hieronder staan de verschijnselen genoemd. Zet ze in de juiste chronologische volgorde. Begin bij 'oogboldruk is afgenomen'.

Question

6

Door verouderingsverschijnselen hebben veel mensen vanaf ongeveer hun 50ste levensjaar een leesbril nodig. Dit komt door het optreden van de zogenoemde ouderdomsverziendheid. Waardoor wordt deze veroorzaakt?
Question

7

De allereerste melk die een moeder na de geboorte van haar kind produceert, wordt colostrum genoemd. Wat is van toepassing op colostrum? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Tijdens de levensloop van een mens vindt groei van (delen van) het lichaam plaats. Wat wordt hier onder groei verstaan?
Question

10

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.