Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Door verouderingsverschijnselen hebben veel mensen vanaf ongeveer hun 50ste levensjaar een leesbril nodig. Dit komt door het optreden van de zogenoemde ouderdomsverziendheid. Waardoor wordt deze veroorzaakt?
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Question

3
Hoe noem je het verschijnsel dat (groepen) cellen door hun specifieke bouw het vermogen krijgen om een bepaalde functie uit te oefenen?
Question

4
In de maag van een zuigeling wordt chymase geproduceerd. Wat is chymase?
Question

5
Hoe komt het dat kleine kinderen tijdens het zwemmen meer afkoelen dan volwassenen?
Question

6

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7
Nadat de dood is ingetreden zijn binnen zo'n 48 uur achtereenvolgens kenmerkende verschijnselen aan de overledene waar te nemen. Hieronder staan de verschijnselen genoemd. Zet ze in de juiste chronologische volgorde. Begin bij 'oogboldruk is afgenomen'.

Question

8
In de peuter- en kleuterfase loop een kind vaak met zijn bolle buik naar voren. Hoe komt dit?
Question

9
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?
Question

10
Tijdens de levensloop van een mens vindt groei van (delen van) het lichaam plaats. Wat wordt hier onder groei verstaan?