Questionmark Perception
May 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Nadat de dood is ingetreden zijn binnen zo'n 48 uur achtereenvolgens kenmerkende verschijnselen aan de overledene waar te nemen. Hieronder staan de verschijnselen genoemd. Zet ze in de juiste chronologische volgorde. Begin bij 'oogboldruk is afgenomen'.

Question

2
In de peuter- en kleuterfase loop een kind vaak met zijn bolle buik naar voren. Hoe komt dit?
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
Question

5

Wat is van toepassing op atherosclerose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6

De allereerste melk die een moeder na de geboorte van haar kind produceert, wordt colostrum genoemd. Wat is van toepassing op colostrum? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Door verouderingsverschijnselen hebben veel mensen vanaf ongeveer hun 50ste levensjaar een leesbril nodig. Dit komt door het optreden van de zogenoemde ouderdomsverziendheid. Waardoor wordt deze veroorzaakt?
Question

8
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?
Question

9
Hoe komt het dat kleine kinderen tijdens het zwemmen meer afkoelen dan volwassenen?
Question

10

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.