Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
Hoe noem je het verschijnsel dat (groepen) cellen door hun specifieke bouw het vermogen krijgen om een bepaalde functie uit te oefenen?
Question

3
Hoe komt het dat kleine kinderen tijdens het zwemmen meer afkoelen dan volwassenen?
Question

4

Door verouderingsverschijnselen hebben veel mensen vanaf ongeveer hun 50ste levensjaar een leesbril nodig. Dit komt door het optreden van de zogenoemde ouderdomsverziendheid. Waardoor wordt deze veroorzaakt?
Question

5
In de maag van een zuigeling wordt chymase geproduceerd. Wat is chymase?
Question

6
Wat is meconium?
Question

7

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De groei en ontwikkeling van een mens wordt hoofdzakelijk bepaald door exogene factoren.
De groei en ontwikkeling van een mens worden hoofdzakelijk bepaald door erfelijke aanleg.
Tot de exogene factoren die een rol spelen bij de groei en ontwikkeling van een mens behoren goede voeding, milieuomstandigheden en sociale, culturele en economische omstandigheden.
Zowel endogene als exogene factoren bepalen de groei en ontwikkeling van een mens.
De erfelijke aanleg en de hormonale regeling zijn twee erg belangrijke exogene factoren.
Question

9
In de peuter- en kleuterfase loop een kind vaak met zijn bolle buik naar voren. Hoe komt dit?
Question

10
Nadat de dood is ingetreden zijn binnen zo'n 48 uur achtereenvolgens kenmerkende verschijnselen aan de overledene waar te nemen. Hieronder staan de verschijnselen genoemd. Zet ze in de juiste chronologische volgorde. Begin bij 'oogboldruk is afgenomen'.