Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

De allereerste melk die een moeder na de geboorte van haar kind produceert, wordt colostrum genoemd. Wat is van toepassing op colostrum? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De groei en ontwikkeling van een mens worden hoofdzakelijk bepaald door erfelijke aanleg.
De erfelijke aanleg en de hormonale regeling zijn twee erg belangrijke exogene factoren.
De groei en ontwikkeling van een mens wordt hoofdzakelijk bepaald door exogene factoren.
Tot de exogene factoren die een rol spelen bij de groei en ontwikkeling van een mens behoren goede voeding, milieuomstandigheden en sociale, culturele en economische omstandigheden.
Zowel endogene als exogene factoren bepalen de groei en ontwikkeling van een mens.
Question

3

De levensloop van een mens kan in een aantal ontwikkelingsstadia worden verdeeld, resulterend in acht opeenvolgende fasen. Hieronder staan de fasen genoemd. Zet ze in chronologische volgorde. Begin bij de neonatale fase.

Question

4

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5
Wat is meconium?
Question

6
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?
Question

7

Door verouderingsverschijnselen hebben veel mensen vanaf ongeveer hun 50ste levensjaar een leesbril nodig. Dit komt door het optreden van de zogenoemde ouderdomsverziendheid. Waardoor wordt deze veroorzaakt?
Question

8
Wat is heksenmelk?
Question

9
In de peuter- en kleuterfase loop een kind vaak met zijn bolle buik naar voren. Hoe komt dit?
Question

10

Wat is van toepassing op atherosclerose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.