Questionmark Perception
Dec 11 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Door verouderingsverschijnselen hebben veel mensen vanaf ongeveer hun 50ste levensjaar een leesbril nodig. Dit komt door het optreden van de zogenoemde ouderdomsverziendheid. Waardoor wordt deze veroorzaakt?
Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4

Wat is van toepassing op atherosclerose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De erfelijke aanleg en de hormonale regeling zijn twee erg belangrijke exogene factoren.
Zowel endogene als exogene factoren bepalen de groei en ontwikkeling van een mens.
Tot de exogene factoren die een rol spelen bij de groei en ontwikkeling van een mens behoren goede voeding, milieuomstandigheden en sociale, culturele en economische omstandigheden.
De groei en ontwikkeling van een mens wordt hoofdzakelijk bepaald door exogene factoren.
De groei en ontwikkeling van een mens worden hoofdzakelijk bepaald door erfelijke aanleg.
Question

6
Hoe noem je het verschijnsel dat (groepen) cellen door hun specifieke bouw het vermogen krijgen om een bepaalde functie uit te oefenen?
Question

7
Wat is meconium?
Question

8
Nadat de dood is ingetreden zijn binnen zo'n 48 uur achtereenvolgens kenmerkende verschijnselen aan de overledene waar te nemen. Hieronder staan de verschijnselen genoemd. Zet ze in de juiste chronologische volgorde. Begin bij 'oogboldruk is afgenomen'.

Question

9

De allereerste melk die een moeder na de geboorte van haar kind produceert, wordt colostrum genoemd. Wat is van toepassing op colostrum? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.