Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Zowel endogene als exogene factoren bepalen de groei en ontwikkeling van een mens.
De erfelijke aanleg en de hormonale regeling zijn twee erg belangrijke exogene factoren.
Tot de exogene factoren die een rol spelen bij de groei en ontwikkeling van een mens behoren goede voeding, milieuomstandigheden en sociale, culturele en economische omstandigheden.
De groei en ontwikkeling van een mens wordt hoofdzakelijk bepaald door exogene factoren.
De groei en ontwikkeling van een mens worden hoofdzakelijk bepaald door erfelijke aanleg.
Question

2
In de peuter- en kleuterfase loop een kind vaak met zijn bolle buik naar voren. Hoe komt dit?
Question

3

De levensloop van een mens kan in een aantal ontwikkelingsstadia worden verdeeld, resulterend in acht opeenvolgende fasen. Hieronder staan de fasen genoemd. Zet ze in chronologische volgorde. Begin bij de neonatale fase.

Question

4
In de maag van een zuigeling wordt chymase geproduceerd. Wat is chymase?
Question

5
Wat is heksenmelk?
Question

6
Hoe komt het dat kleine kinderen tijdens het zwemmen meer afkoelen dan volwassenen?
Question

7
Nadat de dood is ingetreden zijn binnen zo'n 48 uur achtereenvolgens kenmerkende verschijnselen aan de overledene waar te nemen. Hieronder staan de verschijnselen genoemd. Zet ze in de juiste chronologische volgorde. Begin bij 'oogboldruk is afgenomen'.

Question

8
Tijdens de levensloop van een mens vindt groei van (delen van) het lichaam plaats. Wat wordt hier onder groei verstaan?
Question

9
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?
Question

10

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.