Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
In de maag van een zuigeling wordt chymase geproduceerd. Wat is chymase?
Question

2
Wat is heksenmelk?
Question

3

Door verouderingsverschijnselen hebben veel mensen vanaf ongeveer hun 50ste levensjaar een leesbril nodig. Dit komt door het optreden van de zogenoemde ouderdomsverziendheid. Waardoor wordt deze veroorzaakt?
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Wat is van toepassing op atherosclerose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Question

7
Hoe noem je het verschijnsel dat (groepen) cellen door hun specifieke bouw het vermogen krijgen om een bepaalde functie uit te oefenen?
Question

8
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?
Question

9
Wat is meconium?
Question

10
In de peuter- en kleuterfase loop een kind vaak met zijn bolle buik naar voren. Hoe komt dit?