Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is heksenmelk?
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
Question

3

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Tot de exogene factoren die een rol spelen bij de groei en ontwikkeling van een mens behoren goede voeding, milieuomstandigheden en sociale, culturele en economische omstandigheden.
De groei en ontwikkeling van een mens wordt hoofdzakelijk bepaald door exogene factoren.
De groei en ontwikkeling van een mens worden hoofdzakelijk bepaald door erfelijke aanleg.
De erfelijke aanleg en de hormonale regeling zijn twee erg belangrijke exogene factoren.
Zowel endogene als exogene factoren bepalen de groei en ontwikkeling van een mens.
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
Hoe komt het dat kleine kinderen tijdens het zwemmen meer afkoelen dan volwassenen?
Question

7
Wat is meconium?
Question

8
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?
Question

9
Hoe noem je het verschijnsel dat (groepen) cellen door hun specifieke bouw het vermogen krijgen om een bepaalde functie uit te oefenen?
Question

10

Wat is van toepassing op atherosclerose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.