Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 7
Kijk naar de huizen op de tekening op blz. 53. Let op de materialen waarvan de huizen zijn gebouwd.

Klik het goede antwoord aan.

De huizen zijn gebouwd van: