Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Twee kinderen praten over de handel met het buitenland.

Jasper zegt: 'Nederland importeert alleen grondstoffen en halffabrikaten.'
Roshni zegt: 'Nederland importeert kleding, maar verder niet zoveel.'

Wie heeft er gelijk?

Question

2
Je ziet bij een warenhuis deze aanbieding:
3 T-SHIRTS VOOR 10 EURO!

Waar zijn deze T-shirts waarschijnlijk gemaakt?

Question

3
Buitenlandse bedrijven kunnen soms dezelfde producten maken als Nederlandse bedrijven, maar voor minder geld.
Wat is daarvan de belangrijkste oorzaak?

Question

4
In Bangladesh werken veel kinderen in de landbouw of in een fabriek.
In welk land zal er ook veel kinderarbeid zijn?

Question

5
Kijk naar deze foto's.

Voor welk soort werk is het belangrijk om te kunnen lezen en schrijven?

Question

6
Wanneer verdienen de mensen in een land gemiddeld veel?

Question

7
Welke producten hebben met de boot de langste weg afgelegd naar Nederland?

Question

8
Tom en Hella praten over Bangladesh en India.

Tom zegt: 'Veel Indiërs zijn goed opgeleid.'
Hella zegt: 'Veel Indiërs werken in de landbouw.'

Wie heeft er gelijk?

Question

9
In Japanse fabrieken worden robots gebruikt om veel werk te doen. Wat is daarvoor de belangrijkste reden?

Question

10
Rijke landen importeren veel uit lagelonenlanden. De mensen in lagelonenlanden verdienen daardoor meer geld. Maar er zitten ook nadelen aan deze handel. Welke nadelen bijvoorbeeld?
Klik de vier goede antwoorden aan.