Questionmark Perception
Jul 04 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 90 en 91 in je boek.
Lees daarna de zinnen hieronder.
Wat denk je: zijn ze waar of niet waar?

In Oost-Europa is de landbouw vaak kleinschalig.
Poolse seizoenarbeiders worden op dezelfde manier behandeld als hun Nederlandse collega's.
Alle boeren zijn tevreden over het landbouwbeleid van de EU.
In West-Europa is de landbouw vaak grootschalig.
Voordat de Duitse boeren kwamen, was er in Polen geen landbouw.