Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waarom is samenwerken met andere hulp- en dienstverleners nodig? Kies het antwoord dat het meest juist is.

Question

2
Waardoor ontstaat slechte samenwerking? Kies het antwoord dat het meest juist is.

Question

3
De inzet van hulpverleners met een brede deskundigheid en een integrale aanpak biedt vele voordelen. Kies het antwoord dat het meest juist is.

Question

4
Waarom is samenwerken met vrijwilligers en mantelzorgers belangrijk? Kies het antwoord dat het meest juist is.

Question

5
Het aannemen van stagiaires is belangrijk voor instellingen. Waarom is dat belangrijk? Er kunnen meer antwoorden juist zijn.

Question

6
Hoe in de onvrijwillige hulpverlening te reageren op wantrouwen?

Question

7
Wanneer mag je met andere hulpverleners over cliënten praten? Er kunnen meer antwoorden juist zijn.

Question

8
Om in een groepsoverleg over een cliënt te mogen praten (er is geen sprake van bedreigde levensbelangen) moet aan enkele voorwaarden (tegelijk) worden voldaan. Welke voorwaarde hoort hier niet thuis?