Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 30 en 31 in je leerlingenboek. Lees de kopjes en kijk naar de plaatjes. Waar gaat de les over? Klik het goede antwoord aan.