Questionmark Perception
Jul 04 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Lees deze zinnen.
Zijn ze goed of fout?

Door bomen op zandgrond gaat het zand stuiven.
Mest is slecht voor de natuur.
Een Nationaal Park beschermt de natuur tegen mensen.
Biologische melk is goedkoper dan andere melk.
De Loonse en Drunense duinen zijn vlak bij zee.