Questionmark Perception
Dec 11 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk op bladzijde 44 tot en met 47 in je leerlingenboek. Lees de titel en de tussenkopjes. Bekijk de plaatjes. Lees nu de zinnen. Welke zin is waar? Klik die aan.