Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Waardoor wordt het gestreepte uiterlijk van de medulla van nieren veroorzaakt?
Question

2
Wat is de optimumtemperatuur van de meeste enzymen in het menselijk lichaam?
Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Vitamine D is noodzakelijk voor de goede werking van het parathormoon.
Het parathormoon en calcitonine zijn elkaars antagonisten.
Calcitonine verhoogt het calciumgehalte van de botten.
De cellen die calcitonine maken, worden C-cellen genoemd.
Calcitonine remt calciumuitscheiding door de nieren.
Calcitonine wordt in de bijschildklieren gevormd.
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Waar in het lichaam bevinden zich temperatuurgevoelige sensoren?
Question

6
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Wat is van toepassing op (delen van) de dikke darm? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8

De allereerste melk die een moeder na de geboorte van haar kind produceert, wordt colostrum genoemd. Wat is van toepassing op colostrum? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9

Tussen welke normaalwaarden schommelt de glucoseconcentratie van het bloed gedurende een etmaal?
Question

10

Wat is van toepassing op speeksel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.