Questionmark Perception
Dec 14 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Amylase splitst zetmeel in disachariden.
Amylase splitst zetmeel in monosachariden.
Maltase splitst maltose in twee glucosemoleculen.
Lactase splitst lactose in twee glucosemoleculen.
Lactase splitst lactose in een glucose- en een galactosemolecuul.
Maltase splitst maltose in een glucose- en een fructosemolecuul.
Question

2

Wat zijn de taenia coli?
Question

3

Hieronder staan de delen van de dikke darm. Zet ze in de juiste anatomische volgorde. Begin bij het deel dat aansluit op de dunne darm.

Question

4

Hoe groot is het resorptieoppervlak van de dunne darm?
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De nieren liggen met hun hilum naar elkaar toegekeerd.
De rechternier ligt ter hoogte van de Th9 - Th12.
De nieren worden vooral door de buikwand beschermd.
De linkernier ligt iets hoger dan de rechternier.
De lengte van een nier is ongeveer 9 centimeter.
De linkernier ligt iets lager dan de rechternier.
Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Question

7

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

In welke volgorde stroomt het bloed door de nier? Begin bij de a. renalis.

Question

10

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.