Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is van toepassing op enzymen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2

Welk hormoon stimuleert de pancreas tot de afgifte van pancreassap?
Question

3

Bij gebrek aan welke vitamine kan nachtblindheid optreden?
Question

4

Wat hoort bij de functies van het verteringsstelsel? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

5
Wat is de functie van de bloed-liquorbarrière?
Question

6
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Wat zijn de taenia coli?
Question

8

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De oesophagus ligt in het mediastinum dorsaal van de aorta descendens.
In de wand van de oesophagus is de muscularis onderontwikkeld.
In de oesophagus vindt geen vertering plaats.
De mucosa van de wand van de oesophagus bestaat uit niet-verhoornend plaveiselepitheel.
De gastro-oesofageale sfincter verhindert terugstromen van voedsel vanuit de maag naar de pharynx.
De trachea ligt ventraal van de oesophagus.
Question

9
Waar bevindt zich het meeste water in het lichaam van de standaardmens?
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De lege urineblaas ligt retroperitoneaal.
De m. sphincter vesica staat onder invloed van het willekeurige zenuwstelsel.
De volle urineblaas ligt preperitoneaal.
De urinewegen bestaan uit de nierkelken, het nierbekken en de ureter.
De m. sphincter urethrae wordt bij het zindelijk worden getraind.
Het grootste deel van de binnenwand van de urinewegen is bekleed met overgangsepitheel.