Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat zijn de functies van zoutzuur in maagsap?
Question

2

Tussen welke normaalwaarden schommelt de glucoseconcentratie van het bloed gedurende een etmaal?
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De m. sphincter urethrae wordt bij het zindelijk worden getraind.
De volle urineblaas ligt preperitoneaal.
De m. sphincter vesica staat onder invloed van het willekeurige zenuwstelsel.
Het grootste deel van de binnenwand van de urinewegen is bekleed met overgangsepitheel.
De urinewegen bestaan uit de nierkelken, het nierbekken en de ureter.
De lege urineblaas ligt retroperitoneaal.
Question

5
Wat verstaat men onder homeostase?
Question

6
Hoeveel liter water zit er ongeveer in het lichaam van de standaardmens?

Question

7

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De lever is in staat nieuwe eiwitten te vormen.
De lever scheidt de gal rechtstreeks in het duodenum af.
In de lever vindt aanmaak van rode bloedcellen plaats.
In de lever vindt opslag van vetten en glucose plaats.
In de lever vindt gluconeogenese plaats.
In de lever worden giftige stoffen onwerkzaam gemaakt.
In de lever wordt ureum omgezet in ammoniak.
In de lever vindt aanmaak van cholesterol plaats.
Question

8
Op welke manier werken de nieren regulerend op de zuurgraad van het bloed?
Question

9

Wat is geen functie van het urinewegstelsel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.