Questionmark Perception
Feb 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Hoeveel voorurine produceren de niereenheden ongeveer per 24 uur?
Question

2

Waar in het lichaam bevinden zich temperatuurgevoelige sensoren?
Question

3

Uit welke chemische elementen bestaan koolhydraten?
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Wat gebeurt er met levende cellen als je die in een hypertone oplossing legt? 

Question

6
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Wat hoort bij de functies van het verteringsstelsel? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

10

Wat is van toepassing op speeksel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.