Questionmark Perception
Jun 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is de rol van natriumbicarbonaat in de dunne darm?
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de wand van de oesophagus is de muscularis onderontwikkeld.
De mucosa van de wand van de oesophagus bestaat uit niet-verhoornend plaveiselepitheel.
In de oesophagus vindt geen vertering plaats.
De gastro-oesofageale sfincter verhindert terugstromen van voedsel vanuit de maag naar de pharynx.
De trachea ligt ventraal van de oesophagus.
De oesophagus ligt in het mediastinum dorsaal van de aorta descendens.
Question

3

Wat zijn de taenia coli?
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Zodra de pH van het bloed te laag wordt, versnelt de ademhaling.
De belangrijkste prikkel voor het ademcentrum om de ademhaling te versnellen is de daling van de zuurstofspanning van het bloed.
De prikkel van het hering-breuerreflex is de rekkingstoestand van de wand van de alveoli.
Delen van het verlengde merg en de hersenstam hebben invloed op de regulatie van de ademhaling.
De chemosensoren in de aortaboog en de arteriae carotis communis zijn alleen gevoelig voor de pH.
Het ademcentrum wordt remmend teruggekoppeld zodra de PCO2 van het bloed te hoog wordt.
Question

5

Op welk moment bij het slikken start de slikreflex?
Question

6

Wat is van toepassing op cellulose? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

7

Hoe is een triglyceride opgebouwd?
Question

8

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Glycogeen wordt onder invloed van insuline afgebroken.
Bij toename van het glucagongehalte daalt de glucoseconcentratie in het bloed.
Insuline bevordert de glucoseopname in de cellen.
Als de bloedsuikerwaarde te laag is, neemt de glucagonproductie toe.
Insuline stimuleert de vorming van glycogeen.
Glycogeenopslag vindt voornamelijk in de lever plaats.
Question

9
Wat is van toepassing op urine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.