Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Kies het juiste antwoord.

De calciumresorptie in de dunne darm wordt geremd door
De calciumuitscheiding in de nieren wordt gestimuleerd door
De vrijmaking van calcium uit de botten wordt gestimuleerd door
De calciumopname door de botten wordt gestimuleerd door
Vitamine D is nodig bij de werking van
De calciumuitscheiding in de nieren wordt geremd door
De calciumresorptie in de dunne darm wordt gestimuleerd door
Question

2

Wat wordt bedoeld met hemostase?
Question

3

Waar in het lichaam bevinden zich temperatuurgevoelige sensoren?
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Insuline bevordert de glucoseopname in de cellen.
Glycogeen wordt onder invloed van insuline afgebroken.
Bij toename van het glucagongehalte daalt de glucoseconcentratie in het bloed.
Als de bloedsuikerwaarde te laag is, neemt de glucagonproductie toe.
Glycogeenopslag vindt voornamelijk in de lever plaats.
Insuline stimuleert de vorming van glycogeen.
Question

7

Wat is van toepassing op (delen van) de pancreas? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

9

Bij gebrek aan welke vitamine kan nachtblindheid optreden?
Question

10

Wat behoort tot de functie(s) van het spijsverteringsstelsel?