Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Op welke manier wordt de insulineproductie teruggekoppeld?
Question

2

Wat wordt bedoeld met hemostase?
Question

3

Wat behoort tot de functie(s) van het spijsverteringsstelsel?
Question

4
Wat is van toepassing op urine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

6

Waardoor blijft vetrijk voedsel langer in de maag dan vetarm voedsel?
Question

7

Hieronder staan de delen van de dikke darm. Zet ze in de juiste anatomische volgorde. Begin bij het deel dat aansluit op de dunne darm.

Question

8

Wat is ultrafiltratie in de nieren?
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

10

Wat is de rol van natriumbicarbonaat in de dunne darm?