Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe heet de stof die de urine geel kleurt?

Question

2

Wat hoort bij de functies van het verteringsstelsel? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

3
Hoe noem je het vaatsysteem dat gevormd wordt door het vas afferens, de glomerulus en het vas efferens?

Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De chemosensoren in de aortaboog en de arteriae carotis communis zijn alleen gevoelig voor de pH.
Delen van het verlengde merg en de hersenstam hebben invloed op de regulatie van de ademhaling.
De prikkel van het hering-breuerreflex is de rekkingstoestand van de wand van de alveoli.
Het ademcentrum wordt remmend teruggekoppeld zodra de PCO2 van het bloed te hoog wordt.
De belangrijkste prikkel voor het ademcentrum om de ademhaling te versnellen is de daling van de zuurstofspanning van het bloed.
Zodra de pH van het bloed te laag wordt, versnelt de ademhaling.
Question

6

Uit welke chemische elementen bestaan koolhydraten?
Question

7
Wat kan de oorzaak zijn van vochtophoping (oedeem) in de weefsels?

Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

10

Door welk proces wordt het concentratieniveau van de meeste hormonen in het bloed gehandhaafd?