Questionmark Perception
Oct 20 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Welke van de hier genoemde delen horen niet bij de functionele niereenheid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Wat is van toepassing op de elektrolyten in het bloed? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Wat is van toepassing op cellulose? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

6
Hoe hebben de hormonen ADH en aldosteron invloed op de bloeddruk?
Question

7
Hoe noem je het vaatsysteem dat gevormd wordt door het vas afferens, de glomerulus en het vas efferens?

Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.