Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
30 eurocent is evenveel als:

Question

2
Wat is meer?

Question

3
1 ijsje kost € 2
3 ijsjes kosten €

Question

4
1 glas sinas kost € 2.
4 glazen sinas kosten €

Question

5
1 kilo appels kost € 3.
3 kilo appels kost €

Question

6
Wat is meer?

Question

7
50 eurocent is evenveel als:

Question

8
1 snoepje kost 2 eurocent.
8 snoepjes kosten
eurocent.

Question

9
Wat is meer?

Question

10
1 bal kost € 5.
3 ballen kosten €