Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Binnen de conjunctuurgolf kunnen verschillende fasen worden onderscheiden. In welk van de onderstaande gevallen staan de fasen in de juiste volgorde?


Question

2
Hoe noemt men de conjunctuurgolf die een gemiddelde duur heeft van zeven tot elf jaar?

Question

3
In welk van de onderstaande gevallen is sprake van een relatief cyclische sector?


Question

4
In welke conjunctuurfase is sprake van een krimp van de productie (een reële daling)?

Question

5
Hoe ontwikkelt zich in het algemeen de arbeidsproductiviteit in de neergaande fase van de conjunctuur?


Question

6
Welke verschijnselen zijn typerend voor een opgaande conjunctuur?


Question

7
Wat kan men opmerken over de mate van concurrentie in een bedrijfstak in geval van een conjuncturele opgang?

Question

8
Welk type investeringen heeft een directe positieve invloed op de werkgelegenheid, breedte- of diepte-investeringen?


Question

9
Welk type investeringen heeft een groter bestedingseffect, breedte- of diepte-investeringen?


Question

10
Hebben schijninnovaties vooral betrekking op het product of op het productieproces?


Question

11
Waarom geven zeer grote ondernemingen een groter percentage van hun omzet uit aan Research & Development?


Question

12
Wat wordt bedoeld met het begrip duurzame ontwikkeling?


Question

13
Van welke aard zijn de investeringen in het groeimodel van Harrod en Domar?

Question

14
Als binnen het groeimodel van Harrod en Domar (zie hieronder) werkloosheid optreedt, wat is dan de oorzaak daarvan?Question

15
Gegeven is het volgende groeimodel van Harrod en Domar (zie hieronder).
Met welk percentage groeit in de model de kapitaalgoederenvoorraad per periode?