Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Je tekst is prettig leesbaar door

Question

2
Is de volgende tekst correct?
Ik liep stage. Ik had groep 3. Het was leuk. Ik leerde veel.

Question

3
Ik dacht het dus niet. Welk woord is overbodig?

Question

4
Elke zin heeft

Question

5
De taken werden gemaakt door de meester. De meester de taken.

Question

6
Elke zin heeft

Question

7
Wat is asymmetrie?

Question

8
Het proces wordt beschreven.
Deze zin is

Question

9
Gelijkheid in bouw en vorm noem je

Question

10
Men zegt dat het zo is, maar zo veel.

Question

11
Een zin van meer dan vijftig woorden is

Question

12
Is de volgende zin correct?
Het is hier toegestaan dat je mag eten.

Question

13
Is de volgende zin actief?
De tekeningen worden morgen opgehangen.

Question

14
Gelijkheid in vorm en bouw noem je

Question

15
Een ellips is een onvolledige zin, een zin zonder onderwerp of