Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Gelijkheid in vorm en bouw noem je

Question

2
Is de volgende tekst correct?
Het was er stoffig. Dat komt door het krijt.

Question

3
Plaats delen van een zin die bij elkaar horen ook in de zin bij

Question

4
Is het hier plaats te nemen?

Question

5
De mooiste zinslengte ligt tussen de tien en twintig woorden.

Question

6
Mag je middenin een tekst van tijd veranderen?

Question

7
Een zin van meer dan vijftig is niet prettig leesbaar.

Question

8
Elke zin heeft

Question

9
Je tekst is prettig leesbaar door het gebruik van moeilijke woorden.

Question

10
Je maakt je tekst prettig leesbaar door

Question

11
Hij heen en weer, want hij is erg onrustig.

Question

12
Je schrijft je teksten in één tijd, tijd of verleden tijd.

Question

13
Is de volgende zin correct?
Wij gebruiken vaste standaardformulieren.

Question

14
Is de volgende zin actief?
De opstellen zijn nagekeken door de meester.

Question

15
Ik dacht het dus niet. Welk woord is overbodig?