Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
‘Oude bejaarde, toch gewonnen’ is een voorbeeld van

Question

2
De mooiste zinslengte ligt tussen de tien en twintig woorden.

Question

3
Als je schrijft zoals je spreekt, is je tekst het beste leesbaar.

Question

4
De rede is iemand letterlijk citeren.

Question

5
Ze willen wel verder, maar zo veel.

Question

6
Gelijkheid in bouw en vorm noem je

Question

7
Zij koopt een huis.
Dit is

Question

8
Is de volgende zin correct?
Men roept om hulp, maar ze roepen zo veel.

Question

9
Een boek wordt geschreven.
Een
zin is niet prettig leesbaar.

Question

10
Je maakt je tekst prettig leesbaar door

Question

11
De sommen worden gemaakt door de leerling. De leerling de sommen.

Question

12
Wat is symmetrie?

Question

13
Is de volgende tekst correct?
Het was er stoffig. Dat komt door het krijt.

Question

14
Je mag middenin je verhaal van tijd veranderen

Question

15
Onnodige woorden in een tekst (zoals ‘dus’) noem je