Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Een voorbeeld van ‘dubbelop’ is

Question

2
Is de volgende zin correct?
Men roept om hulp, maar ze roepen zo veel.

Question

3
Je schrijft je teksten in één tijd, tegenwoordige tijd of tijd.

Question

4
Je schrijft een tekst in afwisselend tegenwoordige en verleden tijd.

Question

5
Gelijkheid in vorm en bouw noem je

Question

6
Mag ik u een drankje

Question

7
Elke zin heeft een onderwerp en een

Question

8
Plaats delen van een zin die bij elkaar horen ook in de zin

Question

9
De volgende zin is correct.
Feit is dat ik altijd op tijd was.

Question

10
Je mag middenin een tekst van tijd veranderen.

Question

11
Men roept om hulp, maar zo veel.

Question

12
De volgende zin is correct.
We denken dat, hoewel hij ziek is, hij komt.

Question

13
Elke zin heeft

Question

14
De volgende zin is correct.
Zoals bekend ...

Question

15
Is de volgende zin correct?
De taaltoets voor pabostudenten valt dit jaar erg laat, wat wel gunstig is voor de meeste studenten, omdat ze nu wat langer kunnen studeren, maar het heeft ook nadelen voor studenten die anders al een vakantiebaantje hadden kunnen nemen of op vakantie hadden kunnen gaan, zodat ze de drukte van de schoolvakanties konden ontlopen.