Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Is de volgende zin correct?
Het is hier toegestaan dat je mag eten.

Question

2
Gelijkheid in bouw en vorm noem je

Question

3
Is de volgende zin actief?
De opstellen zijn nagekeken door de meester.

Question

4
Een voorbeeld van ‘weglaten’ is

Question

5
Men zegt dat het zo is, maar zo veel.

Question

6
De mooiste zinslengte is

Question

7
De mooiste is tussen tien en twintig woorden.

Question

8
Is de volgende zin correct?
Ik neem nooit geen suiker in mijn koffie.

Question

9
Onnodige woorden in een tekst (zoals ‘dus’) noem je

Question

10
Wat is prettiger leesbaar?

Question

11
De beslissing werd betreurd.
Dit is

Question

12
Je schrijft je teksten in één tijd, tegenwoordige tijd of verleden tijd.

Question

13
Wat is asymmetrie?

Question

14
Elke zin heeft

Question

15
Mag je middenin een tekst bij directe rede naar de tegenwoordige tijd overgaan?