Questionmark Perception
Dec 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
De volgende zin is correct.
De bus reed tegen een bushokje waarin zestig passagiers zaten.

Question

2
Is de volgende zin correct?
Het is hier toegestaan dat je mag eten.

Question

3
Wat is asymmetrie?

Question

4
De mooiste zinslengte is

Question

5
Gelijkheid in vorm en bouw noem je

Question

6
Je schrijft je teksten in één tijd, tijd of verleden tijd.

Question

7
De mooiste is tussen tien en twintig woorden.

Question

8
De volgende zin is actief.
De kinderen worden opgehaald.

Question

9
Wat leest prettig?

Question

10
Een ellips is een onvolledige zin, een zin zonder onderwerp of

Question

11
Is het hier plaats te nemen?

Question

12
Is de volgende zin actief?
De tekeningen worden morgen opgehangen.

Question

13
Is de volgende tekst correct?
Ik liep stage. Ik had groep 3. Het was leuk. Ik leerde veel.

Question

14
Elke zin heeft

Question

15
Is de volgende zin correct?
De taaltoets voor pabostudenten valt dit jaar erg laat, wat wel gunstig is voor de meeste studenten, omdat ze nu wat langer kunnen studeren, maar het heeft ook nadelen voor studenten die anders al een vakantiebaantje hadden kunnen nemen of op vakantie hadden kunnen gaan, zodat ze de drukte van de schoolvakanties konden ontlopen.