Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wij maken sommen.
Dit is een voorbeeld van een
zin.

Question

2
Is de volgende zin correct?
Men roept om hulp, maar ze roepen zo veel.

Question

3
Men roept om hulp, maar zo veel.

Question

4
Ongelijkheid in bouw en vorm noem je

Question

5
Wat is symmetrie?

Question

6
Je schrijft je teksten

Question

7
Is de volgende zin actief?
De tekeningen worden morgen opgehangen.

Question

8
De volgende zin is correct.
Zoals bekend ...

Question

9
Is de volgende zin correct?
Men zegt dat het gaat regenen, maar ze zeggen zo veel.

Question

10
Wat is asymmetrie?

Question

11
Elke zin heeft een en een persoonsvorm.

Question

12
Is de volgende tekst correct?
Het was er stoffig. Dat komt door het krijt.

Question

13
Ik schrijf een boek.
Een
zin is prettig leesbaar.

Question

14
Je schrijft je teksten in één tijd, tijd of verleden tijd.

Question

15
In mijn groep twaalf kinderen. Ze zijn vier jaar oud.