Questionmark Perception
Jul 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Je schrijft je teksten in één tijd, tegenwoordige tijd of tijd.

Question

2
Mag je middenin een tekst van tijd veranderen?

Question

3
Gelijkheid in vorm en bouw noem je

Question

4
Is de volgende tekst correct?
Het was er stoffig. Dat komt door het krijt.

Question

5
Een boek wordt geschreven.
Een
zin is niet prettig leesbaar.

Question

6
Is de volgende zin correct?
De taaltoets voor pabostudenten valt dit jaar erg laat, wat wel gunstig is voor de meeste studenten, omdat ze nu wat langer kunnen studeren, maar het heeft ook nadelen voor studenten die anders al een vakantiebaantje hadden kunnen nemen of op vakantie hadden kunnen gaan, zodat ze de drukte van de schoolvakanties konden ontlopen.

Question

7
Ongelijkheid in bouw en vorm noem je

Question

8
Je schrijft je teksten in één tijd, tegenwoordige tijd of verleden tijd.

Question

9
Een voorbeeld van ‘dubbelop’ is

Question

10
Je tekst is prettig leesbaar door het gebruik van moeilijke woorden.

Question

11
Hij heen en weer, want hij is erg onrustig.

Question

12
De mooiste zinslengte is

Question

13
Elke zin heeft een en een persoonsvorm.

Question

14
Een voorbeeld van ‘onvolledigheid’ is

Question

15
De taken werden gemaakt door de meester. De meester de taken.