Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 7
Kijk naar het huis van de koopman op blz. 54 en 55 in je boek. Vergelijk zijn huis met het huis waar jij woont.

Zijn er dingen hetzelfde? Klik het antwoord aan met dingen die hetzelfde zijn.