Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
Op welke manier stimuleren de nieren het beenmerg tot de productie van meer rode bloedcellen?

Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Onder invloed van angiotensine vindt vasodilatie van de arteriolen plaats.
Renine is een weefselhormoon.
Zodra de bloeddruk stijgt, wordt renine aan het bloed afgegeven.
Renine stimuleert de omzetting van angiotensinogeen in angiotensine.
Angiotensine heeft een bloeddrukverhogend effect in het hele lichaam.
Question

4

Wat is bijzonder aan de bloedtoevoer naar de nieren?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Wat is geen functie van het urinewegstelsel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Waardoor wordt het gestreepte uiterlijk van de medulla van nieren veroorzaakt?
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10

In welke volgorde stroomt het bloed door de nier? Begin bij de a. renalis.