Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Waardoor wordt het gestreepte uiterlijk van de medulla van nieren veroorzaakt?
Question

2

Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

3

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

4

In welke volgorde stroomt het bloed door de nier? Begin bij de a. renalis.

Question

5

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Waar in de niereenheid vindt terugresorptie van de meeste glucose plaats?
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De m. sphincter urethrae wordt bij het zindelijk worden getraind.
De volle urineblaas ligt preperitoneaal.
De lege urineblaas ligt retroperitoneaal.
Het grootste deel van de binnenwand van de urinewegen is bekleed met overgangsepitheel.
De urinewegen bestaan uit de nierkelken, het nierbekken en de ureter.
De m. sphincter vesica staat onder invloed van het willekeurige zenuwstelsel.
Question

9

Welke van de hier genoemde delen horen niet bij de functionele niereenheid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Op welke manier beïnvloedt het parathormoon de terugresorptie in de nieren?