Questionmark Perception
Oct 20 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De volle urineblaas ligt preperitoneaal.
De m. sphincter urethrae wordt bij het zindelijk worden getraind.
De m. sphincter vesica staat onder invloed van het willekeurige zenuwstelsel.
De urinewegen bestaan uit de nierkelken, het nierbekken en de ureter.
De lege urineblaas ligt retroperitoneaal.
Het grootste deel van de binnenwand van de urinewegen is bekleed met overgangsepitheel.
Question

3
Hoe noem je het vaatsysteem dat gevormd wordt door het vas afferens, de glomerulus en het vas efferens?

Question

4

Wat is bijzonder aan de bloedtoevoer naar de nieren?
Question

5
Op welke manier beïnvloedt het parathormoon de terugresorptie in de nieren?

Question

6

Hoeveel voorurine produceren de niereenheden ongeveer per 24 uur?
Question

7
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8

In welke volgorde stroomt het bloed door de nier? Begin bij de a. renalis.

Question

9

Waardoor wordt het gestreepte uiterlijk van de medulla van nieren veroorzaakt?
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De linkernier ligt iets hoger dan de rechternier.
De rechternier ligt ter hoogte van de Th9 - Th12.
De nieren liggen met hun hilum naar elkaar toegekeerd.
De nieren worden vooral door de buikwand beschermd.
De linkernier ligt iets lager dan de rechternier.
De lengte van een nier is ongeveer 9 centimeter.