Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe noem je het vaatsysteem dat gevormd wordt door het vas afferens, de glomerulus en het vas efferens?

Question

2

Wat is bijzonder aan de bloedtoevoer naar de nieren?
Question

3

Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

4

Welke van de hier genoemde delen horen niet bij de functionele niereenheid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Wat is geen functie van het urinewegstelsel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Waardoor wordt het gestreepte uiterlijk van de medulla van nieren veroorzaakt?
Question

10
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.