Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Question

6

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Vul de zin aan.

De nieren liggen ...
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Zodra de bloeddruk stijgt, wordt renine aan het bloed afgegeven.
Angiotensine heeft een bloeddrukverhogend effect in het hele lichaam.
Onder invloed van angiotensine vindt vasodilatie van de arteriolen plaats.
Renine stimuleert de omzetting van angiotensinogeen in angiotensine.
Renine is een weefselhormoon.
Question

10
Na een eiwitrijke maaltijd ...