Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is geen functie van het urinewegstelsel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2

Welke van de hier genoemde delen horen niet bij de functionele niereenheid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Wat is bijzonder aan de bloedtoevoer naar de nieren?
Question

8
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Hoe hebben de hormonen ADH en aldosteron invloed op de bloeddruk?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.