Questionmark Perception
Dec 11 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is geen functie van het urinewegstelsel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Op welke manier werken de nieren regulerend op de zuurgraad van het bloed?
Question

3

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De m. sphincter vesica staat onder invloed van het willekeurige zenuwstelsel.
De volle urineblaas ligt preperitoneaal.
De urinewegen bestaan uit de nierkelken, het nierbekken en de ureter.
De m. sphincter urethrae wordt bij het zindelijk worden getraind.
De lege urineblaas ligt retroperitoneaal.
Het grootste deel van de binnenwand van de urinewegen is bekleed met overgangsepitheel.
Question

5

Onder invloed van ADH vindt in de nieren terugresorptie van water plaats. Waar gebeurt deze terugresorptie?
Question

6

In welke volgorde stroomt het bloed door de nier? Begin bij de a. renalis.

Question

7
Op welke manier stimuleren de nieren het beenmerg tot de productie van meer rode bloedcellen?

Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Hoe hebben de hormonen ADH en aldosteron invloed op de bloeddruk?
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De lengte van een nier is ongeveer 9 centimeter.
De nieren liggen met hun hilum naar elkaar toegekeerd.
De linkernier ligt iets lager dan de rechternier.
De linkernier ligt iets hoger dan de rechternier.
De rechternier ligt ter hoogte van de Th9 - Th12.
De nieren worden vooral door de buikwand beschermd.