Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Hoeveel voorurine produceren de niereenheden ongeveer per 24 uur?
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De nieren worden vooral door de buikwand beschermd.
De lengte van een nier is ongeveer 9 centimeter.
De rechternier ligt ter hoogte van de Th9 - Th12.
De nieren liggen met hun hilum naar elkaar toegekeerd.
De linkernier ligt iets lager dan de rechternier.
De linkernier ligt iets hoger dan de rechternier.
Question

7
Hoe hebben de hormonen ADH en aldosteron invloed op de bloeddruk?
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Waar in de niereenheid vindt terugresorptie van de meeste glucose plaats?
Question

10
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.