Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

2

Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De m. sphincter urethrae wordt bij het zindelijk worden getraind.
De m. sphincter vesica staat onder invloed van het willekeurige zenuwstelsel.
De volle urineblaas ligt preperitoneaal.
Het grootste deel van de binnenwand van de urinewegen is bekleed met overgangsepitheel.
De lege urineblaas ligt retroperitoneaal.
De urinewegen bestaan uit de nierkelken, het nierbekken en de ureter.
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Wat is geen functie van het urinewegstelsel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7
Op welke manier werken de nieren regulerend op de zuurgraad van het bloed?
Question

8

Waar in de niereenheid vindt terugresorptie van de meeste glucose plaats?
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Op welke manier stimuleren de nieren het beenmerg tot de productie van meer rode bloedcellen?