Questionmark Perception
May 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

3
Hoe hebben de hormonen ADH en aldosteron invloed op de bloeddruk?
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

In welke volgorde stroomt het bloed door de nier? Begin bij de a. renalis.

Question

6

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

7
Op welke manier werken de nieren regulerend op de zuurgraad van het bloed?
Question

8

Wat is geen functie van het urinewegstelsel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Hoe noem je het vaatsysteem dat gevormd wordt door het vas afferens, de glomerulus en het vas efferens?

Question

10
Wat is van toepassing op urine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.