Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe noem je het vaatsysteem dat gevormd wordt door het vas afferens, de glomerulus en het vas efferens?

Question

2
Na een eiwitrijke maaltijd ...

Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Op welke manier stimuleren de nieren het beenmerg tot de productie van meer rode bloedcellen?

Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

In welke volgorde stroomt het bloed door de nier? Begin bij de a. renalis.

Question

8
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10

Waardoor wordt het gestreepte uiterlijk van de medulla van nieren veroorzaakt?