Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

In welke volgorde stroomt het bloed door de nier? Begin bij de a. renalis.

Question

2
Vul de zin aan.

De nieren liggen ...
Question

3

Onder invloed van ADH vindt in de nieren terugresorptie van water plaats. Waar gebeurt deze terugresorptie?
Question

4

Waardoor wordt het gestreepte uiterlijk van de medulla van nieren veroorzaakt?
Question

5
Op welke manier werken de nieren regulerend op de zuurgraad van het bloed?
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Question

10

Wat is geen functie van het urinewegstelsel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.