Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Voor sommige beroepen speelt het weer een belangrijke rol. Lees de uitspraken en kies het beroep van deze mensen.