Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk bij jezelf of je aderen kunt zien. Welke kleur hebben ze?