Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welk getal hoort op de plaats van het vraagteken in onderstaande getallenmuur?

                                 ?
                   ...                      ...
       47                     ...                    39
21               ...                       ...                  23

Question

2
Rond het getal 73,058 af op helen.

Question

3
Welke van de volgende getallen 27, 78, 91, 121 zijn driehoeksgetallen?

Question

4
Welke van de volgende getallen 29, 73, 91, 221 zijn strookgetallen?

Question

5
Rond het getal 73,058 af op decimalen.

Question

6
Welke van de volgende getallen 25, 75, 91, 121 zijn vierkantsgetallen?

Question

7
Welke manier om de opgave uit te rekenen is correct?
22,72 x 7 + 7 x 12,28 =

Question

8
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Bij het concert waren ongeveer 6500 betalende bezoekers die tesamen 200.000 euro hadden betaald. Een toegangskaartje kostte dus ongeveer 30 euro.

Question

9
Hoeveel duizendtallen bevat het getal 987.654?

Question

10
Jantine rekent op haar rekenmachine 89 x 341. Ze vindt als uitkomst 3.349.
Waarom kan het antwoord van Jantine niet juist zijn?