Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoeveel duizendtallen bevat het getal 987.654?

Question

2
Rond het getal 73,058 af op tienden.

Question

3
Welk getal hoort op de plaats van het vraagteken in onderstaande getallenmuur?

                                 ?
                   ...                      ...
       47                     ...                    39
21               ...                       ...                  23

Question

4
Wat is hetzelfde?
6336 : 8 =

Question

5
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Een getal dat op 3 eindigt kun je door 3 delen.

Question

6
Rond het getal 73,058 af op decimalen.

Question

7
Deel door en rond af op 1 cijfer achter de komma.
172 : 14 =

Question

8
Is de volgende bewering waar of niet waar?

De zuinigste auto's rijden tegenwoordig 1350 km op een tank van 45 liter. Dat is ongeveer 1 op 30.

Question

9
Welke van de volgende getallen 25, 75, 91, 121 zijn vierkantsgetallen?

Question

10
Rond het getal 73,058 af op helen.