Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Deel door en rond af op 1 cijfer achter de komma.
172 : 14 =

Question

2
Welke 2 cijfers maken de aftrekking kloppend?

7 0 ?
3 ? 5  -
--------
3 3 5

Question

3
Deel door en rond af op 2 cijfers achter de komma.
861 : 23 =

Question

4
Rond het getal 73,058 af op tienden.

Question

5
Welke van de volgende getallen 27, 78, 91, 121 zijn driehoeksgetallen?

Question

6
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Voor het concert werden ongeveer 8.000 kaarten verkocht van 50 euro; dat is een opbrengst van 40.000 euro.

Question

7
Hoeveel cijfers telt het getal 806 008?

Question

8
Rond het getal 73,058 af op decimalen.

Question

9
Wat is hetzelfde?
0,002 x 250 =

Question

10
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Een getal dat op 3 eindigt kun je door 3 delen.