Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waar of niet waar: 36 x 46 = 1236?

Question

2
Geef aan welke uitspraken waar kunnen zijn en welke absoluut niet waar kunnen zijn.
I      In de benzinetank van mijn brommer gaat wel 50 liter.
II      Bij de bouw van een gewoon woonhuis worden voor het metselen van de voorgevel wel 10.000 stenen gebruikt.

Question

3
Waar of niet waar: 36 x 34 = 1224?

Question

4
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Bij het concert waren ongeveer 6500 betalende bezoekers die tesamen 200.000 euro hadden betaald. Een toegangskaartje kostte dus ongeveer 30 euro.

Question

5
Welke van de volgende getallen 27, 78, 91, 121 zijn driehoeksgetallen?

Question

6
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Een getal dat op 3 eindigt kun je door 3 delen.

Question

7
Het getal 12,034 bevat:

Question

8
Rond het getal 73,058 af op helen.

Question

9
Welk getal hoort op de plaats van het vraagteken in onderstaande getallenmuur?

                                 ?
                   ...                      ...
       47                     ...                    39
21               ...                       ...                  23

Question

10
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Een getal dat deelbaar is door 5 is ook deelbaar door 10.