Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zet het volgende rijtje voort met 1 getal:

3, 6, 5, 8, 7, 10, …

Question

2
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Bij het concert waren ongeveer 6500 betalende bezoekers die tesamen 200.000 euro hadden betaald. Een toegangskaartje kostte dus ongeveer 30 euro.

Question

3
Hoeveel duizendtallen bevat het getal 987.654?

Question

4
Hoeveel cijfers telt het getal 806 008?

Question

5
Rond het getal 73,058 af op tienden.

Question

6
Welke van de volgende getallen 27, 78, 91, 121 zijn driehoeksgetallen?

Question

7
Welke 2 cijfers maken de aftrekking kloppend?

7 0 ?
3 ? 5  -
--------
3 3 5

Question

8
Jantine rekent op haar rekenmachine 89 x 341. Ze vindt als uitkomst 3.349.
Waarom kan het antwoord van Jantine niet juist zijn?

Question

9
Rond het getal 73,058 af op decimalen.

Question

10
Welk getal hoort op de plaats van het vraagteken in onderstaande getallenmuur?

                                 ?
                   ...                      ...
       47                     ...                    39
21               ...                       ...                  23