Questionmark Perception
Jul 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Voor het concert werden ongeveer 8.000 kaarten verkocht van 50 euro; dat is een opbrengst van 40.000 euro.

Question

2
Wat is hetzelfde?
0,002 x 250 =

Question

3
Schat de uitkomst.
1.000 - 295,87 - 501,43 =

Question

4
Welke van de volgende getallen 29, 73, 91, 221 zijn strookgetallen?

Question

5
Rond het getal 73,058 af op tienden.

Question

6
Zet het volgende rijtje voort met 1 getal:

3, 6, 5, 8, 7, 10, …

Question

7
Welke 2 cijfers maken de aftrekking kloppend?

7 0 ?
3 ? 5  -
--------
3 3 5

Question

8
Welke 2 cijfers maken de optelling kloppend?

2 3 ?
5 ? 7 +
--------
8 3 4

Question

9
Wat is hetzelfde?
6336 : 8 =

Question

10
Rond het getal 73,058 af op decimalen.