Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Het getal 12,034 bevat:

Question

2
Welke 2 cijfers maken de optelling kloppend?

2 3 ?
5 ? 7 +
--------
8 3 4

Question

3
Schat de uitkomst.
1.000 - 295,87 - 501,43 =

Question

4
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Een getal dat deelbaar is door 5 is ook deelbaar door 10.

Question

5
Zet het volgende rijtje voort met 1 getal:

2, 5, 8, 11, …

Question

6
Rond het getal 73,058 af op helen.

Question

7
Zet het volgende rijtje voort met 1 getal:

3, 6, 5, 8, 7, 10, …

Question

8
Geef aan welke uitspraken waar kunnen zijn en welke absoluut niet waar kunnen zijn.
I      In de benzinetank van mijn brommer gaat wel 50 liter.
II      Bij de bouw van een gewoon woonhuis worden voor het metselen van de voorgevel wel 10.000 stenen gebruikt.

Question

9
Rond het getal 73,058 af op decimalen.

Question

10
Waar of niet waar: 36 x 34 = 1224?