Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Rond het getal 73,058 af op helen.

Question

2
Welke manier om de opgave uit te rekenen is correct?
22,72 x 7 + 7 x 12,28 =

Question

3
Zet het volgende rijtje voort met 1 getal:

3, 6, 5, 8, 7, 10, …

Question

4
Welke van de volgende getallen 29, 73, 91, 221 zijn strookgetallen?

Question

5
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Voor het concert werden ongeveer 8.000 kaarten verkocht van 50 euro; dat is een opbrengst van 40.000 euro.

Question

6
Deel door en rond af op 2 cijfers achter de komma.
861 : 23 =

Question

7
Jantine rekent op haar rekenmachine 89 x 341. Ze vindt als uitkomst 3.349.
Waarom kan het antwoord van Jantine niet juist zijn?

Question

8
Rond het getal 73,058 af op decimalen.

Question

9
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Bij het concert waren ongeveer 6500 betalende bezoekers die tesamen 200.000 euro hadden betaald. Een toegangskaartje kostte dus ongeveer 30 euro.

Question

10
Welk getal hoort op de plaats van het vraagteken in onderstaande getallenmuur?

                                 ?
                   ...                      ...
       47                     ...                    39
21               ...                       ...                  23