Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waar of niet waar: 36 x 46 = 1236?

Question

2
Zet het volgende rijtje voort met 1 getal:

2, 5, 8, 11, …

Question

3
Geef aan welke uitspraken waar kunnen zijn en welke absoluut niet waar kunnen zijn.
I      In de benzinetank van mijn brommer gaat wel 50 liter.
II      Bij de bouw van een gewoon woonhuis worden voor het metselen van de voorgevel wel 10.000 stenen gebruikt.

Question

4
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Een getal dat op 3 eindigt kun je door 3 delen.

Question

5
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Een getal dat deelbaar is door 5 is ook deelbaar door 10.

Question

6
Wat is hetzelfde?
0,002 x 250 =

Question

7
Welke van de volgende getallen 29, 73, 91, 221 zijn strookgetallen?

Question

8
Welke 2 cijfers maken de optelling kloppend?

2 3 ?
5 ? 7 +
--------
8 3 4

Question

9
Welk getal hoort op de plaats van het vraagteken in onderstaande getallenmuur?

                                 ?
                   ...                      ...
       47                     ...                    39
21               ...                       ...                  23

Question

10
Welk getal ligt precies midden tussen 9.919 en 10.109?