Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Rond het getal 73,058 af op decimalen.

Question

2
Welke 2 cijfers maken de aftrekking kloppend?

7 0 ?
3 ? 5  -
--------
3 3 5

Question

3
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Een getal dat op 3 eindigt kun je door 3 delen.

Question

4
Welke 2 cijfers maken de optelling kloppend?

2 3 ?
5 ? 7 +
--------
8 3 4

Question

5
Rond het getal 73,058 af op helen.

Question

6
Zet het volgende rijtje voort met 1 getal:

3, 6, 5, 8, 7, 10, …

Question

7
Deel door en rond af op 1 cijfer achter de komma.
172 : 14 =

Question

8
Hoeveel cijfers telt het getal 806 008?

Question

9
De spoorbaan tussen Arnhem en Doetinchem heeft een lengte van 36 kilometer. Een trein doet 36 minuten over dat traject.
Wat is de gemiddelde snelheid in kilometers per uur?

Question

10
Hoeveel duizendtallen bevat het getal 987.654?