Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke manier om de opgave uit te rekenen is correct?
22,72 x 7 + 7 x 12,28 =

Question

2
Schat de uitkomst.
1.000 - 295,87 - 501,43 =

Question

3
Waar of niet waar: 36 x 46 = 1236?

Question

4
Het getal 12,034 bevat:

Question

5
Welk getal ligt precies midden tussen 9.919 en 10.109?

Question

6
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Een getal dat deelbaar is door 5 is ook deelbaar door 10.

Question

7
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Bij het concert waren ongeveer 6500 betalende bezoekers die tesamen 200.000 euro hadden betaald. Een toegangskaartje kostte dus ongeveer 30 euro.

Question

8
Zet het volgende rijtje voort met 1 getal:

3, 6, 5, 10, 9, 18, …

Question

9
Waar of niet waar: 36 x 34 = 1224?

Question

10
Zet het volgende rijtje voort met 1 getal:

2, 5, 8, 11, …