Questionmark Perception
Dec 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Schat de uitkomst.
1.000 - 295,87 - 501,43 =

Question

2
Deel door en rond af op 2 cijfers achter de komma.
861 : 23 =

Question

3
Welke 2 cijfers maken de optelling kloppend?

2 3 ?
5 ? 7 +
--------
8 3 4

Question

4
Zet het volgende rijtje voort met 1 getal:

3, 6, 5, 10, 9, 18, …

Question

5
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Een getal dat deelbaar is door 5 is ook deelbaar door 10.

Question

6
Jantine rekent op haar rekenmachine 89 x 341. Ze vindt als uitkomst 3.349.
Waarom kan het antwoord van Jantine niet juist zijn?

Question

7
Is de volgende bewering waar of niet waar?

Een getal dat op 3 eindigt kun je door 3 delen.

Question

8
Hoeveel duizendtallen bevat het getal 987.654?

Question

9
Zet het volgende rijtje voort met 1 getal:

2, 5, 8, 11, …

Question

10
Waar of niet waar: 36 x 46 = 1236?