Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 40 en 41 in je leerlingenboek. Lees de tekst en kijk naar de plaatjes. Wat doe je met jouw zintuigen? Kies het goede woord.