Questionmark Perception
Oct 24 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Welk effect heeft gastrine op de spijsvertering?
Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Wat is meconium?
Question

5

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
Question

6
Hoe heet de stof die de urine geel kleurt?

Question

7

Wat is van toepassing op speeksel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8

De allereerste melk die een moeder na de geboorte van haar kind produceert, wordt colostrum genoemd. Wat is van toepassing op colostrum? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Wat is de optimumtemperatuur van de meeste enzymen in het menselijk lichaam?
Question

10

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de lever vindt aanmaak van rode bloedcellen plaats.
De lever scheidt de gal rechtstreeks in het duodenum af.
In de lever vindt gluconeogenese plaats.
In de lever worden giftige stoffen onwerkzaam gemaakt.
De lever is in staat nieuwe eiwitten te vormen.
In de lever vindt opslag van vetten en glucose plaats.
In de lever vindt aanmaak van cholesterol plaats.
In de lever wordt ureum omgezet in ammoniak.