Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
Question

2

Welke van onderstaande vitaminen zijn in vet oplosbaar? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

3

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Wat is van toepassing op (delen van) de dikke darm? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De vertering van dipeptiden vindt plaats in de maag.
De dunne darm bestaat uit het duodenum, jejunum en rectum.
De vetvertering begint in de mond.
De eiwitvertering begint in de maag.
Enterokinase stimuleert de vetvertering in de dunne darm.
De vertering van disachariden vindt plaats in de dunne darm.
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Hoe komt het dat er altijd geconjugeerde bilirubine in je bloed zit?
Question

9

Welke van onderstaande delen van de mondholte spelen een rol bij de spijsvertering?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.