Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Uit welk type epitheel bestaat het grootste deel van de mucosa van het spijsverteringskanaal?
Question

2
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

3

Wat is van toepassing op cellulose? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

4

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Hoe groot is het resorptieoppervlak van de dunne darm?
Question

8

Wat wordt bedoeld met essentiƫle aminozuren?
Question

9

Wat is van toepassing op (delen van) de pancreas? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.