Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

2

Wat zijn de taenia coli?
Question

3

Wat hoort bij de functies van het verteringsstelsel? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

4

Op welk moment bij het slikken start de slikreflex?
Question

5

Wat zijn de functies van zoutzuur in maagsap?
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Hoeveel milliliter water verliest het lichaam per etmaal door verdamping, uitscheiding en ontlasting?
Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De gastro-oesofageale sfincter verhindert terugstromen van voedsel vanuit de maag naar de pharynx.
De oesophagus ligt in het mediastinum dorsaal van de aorta descendens.
De trachea ligt ventraal van de oesophagus.
In de wand van de oesophagus is de muscularis onderontwikkeld.
De mucosa van de wand van de oesophagus bestaat uit niet-verhoornend plaveiselepitheel.
In de oesophagus vindt geen vertering plaats.
Question

10

Wat behoort tot de functie(s) van het spijsverteringsstelsel?