Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Wat is de juiste spelling?

het
ajaar

Question

2
Hoofdletter of niet?

Question

3
Waar moeten de hoofdletters staan?

Question

4
Waar moeten de hoofdletters staan?

Question

5
Wat is de juiste spelling?

het project '
dopteer biologisch'

Question

6
Hoofdletter of niet?

Question

7
Hoofdletter of niet?

Question

8
Hoofdletter of niet?

Question

9
Hoofdletter of niet?

Question

10
Hoofdletter of niet?

Question

11
Hoofdletter of niet?

Question

12
Hoofdletter of niet?

Question

13
Hoofdletter of niet?

Question

14
Hoofdletter of niet?

Question

15
Hoofdletter of niet?