Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Hoofdletter of niet?

Question

2
Wat is de juiste spelling?

het
ajaar

Question

3
Hoofdletter of niet?

Question

4
Is de volgende stelling juist of niet juist?

In brieven krijgt de adresregel en de aanhef altijd een hoofdletter.

Question

5
Wat is de juiste spelling?

Maartje spreekt goed
paans.

Question

6
Wat is de juiste spelling?

ebruari

Question

7
Wat is de juiste spelling?

de
aal

Question

8
Wat is de juiste spelling?

118
ilometer per uur

Question

9
Is de volgende stelling juist of niet juist?

Academische titels krijgen geen hoofdletters.

Question

10
Hoofdletter of niet?

Question

11
Hoofdletter of niet?

Question

12
Hoofdletter of niet?

Question

13
Wat is de juiste spelling?

een
roject

Question

14
Hoofdletter of niet?

Question

15
Waar komt de hoofdletter?

Het boek 'de kleine kapitein' wordt nog steeds veel gelezen.