Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Hoofdletter of niet?

Question

2
Wat is de juiste spelling?

de
amadan

Question

3
Hoofdletter of niet?

Question

4
Hoofdletter of niet?

Question

5
Wat is de juiste spelling?

Mevrouw
an Rossum

Question

6
Wat is de juiste spelling?

het
ajaar

Question

7
Hoofdletter of niet?

Question

8
Wat is de juiste spelling?

het project '
dopteer biologisch'

Question

9
Hoofdletter of niet?

Question

10
Hoofdletter of niet?

Question

11
Is de volgende stelling juist of niet juist?

In brieven krijgt de adresregel en de aanhef altijd een hoofdletter.

Question

12
Hoofdletter of niet?

Question

13
Hoofdletter of niet?

Question

14
Hoofdletter of niet?

Question

15
Is de volgende stelling juist of niet juist?

Na een dubbele punt volgt altijd een hoofdletter.