Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is van toepassing op het hormonale stelsel en de functie daarvan? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Wat zijn neurosecretoire cellen?
Question

3
Vul in: peptide of steroïd.

hormonen zijn vetachtige stoffen.
Geslachtshormonen zijn voorbeelden van
hormonen.
hormonen bestaan uit eiwitten.
De chemische structuur van
hormonen is verwant aan cholesterol.
hormonen binden aan membraanreceptoren van de doelwitcellen.
hormonen vormen in het cytoplasma hormoon-receptorcomplexen.
Voorbeelden van
hormonen zijn insuline en het groeihormoon.
Question

4

Door welk proces wordt het concentratieniveau van de meeste hormonen in het bloed gehandhaafd?
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
<BR>Kies de juiste antwoorden. <BR><BR>
FSH wordt geproduceerd door de
TSH wordt geproduceerd door de
ADH wordt geproduceerd door de
Oxytocine wordt geproduceerd door de
ACTH wordt geproduceerd door de
Question

7

Wat is de rol van de hypothalamus bij de afgifte van ADH?
Question

8
Kiest het juiste antwoord. <BR><BR>
Het ACTH is een
Insuline is een
Het groeihormoon is een
Het ICSH is een
Prolactine is een
Het FSH is een
Het TSH is een
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Wat zijn gonadotrope hormonen?
Question

11

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na het eten van veel zout reageert de adenohypofyse door meer ADH af te geven.
Oxytocine stimuleert de contractie van gladde spieren in de melkklieren in de borsten.
Oxytocine wordt via de hypothalamus door de adenohypofyse afgegeven.
Na het eten van veel zout reageert de neurohypofyse door meer ADH af te geven.
Als je lange tijd niet gedronken hebt wordt stimuleert de hypothalamus de neurohypofyse tot de afgifte van minder ADH.
Question

12
Hoe heten de neurosecretoire cellen van de epifyse cerebri en welk hormoon maken ze?
Question

13
Wat is van toepassing op melatonine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

14

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

15

Wat gebeurt er als de hypofyse door de concentratie thyroxine in het bloed negatief teruggekoppeld wordt?
Question

16

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Calcitonine remt calciumuitscheiding door de nieren.
Vitamine D is noodzakelijk voor de goede werking van het parathormoon.
Calcitonine wordt in de bijschildklieren gevormd.
De cellen die calcitonine maken, worden C-cellen genoemd.
Calcitonine verhoogt het calciumgehalte van de botten.
Het parathormoon en calcitonine zijn elkaars antagonisten.
Question

17
Kies het juiste antwoord.

De calciumuitscheiding in de nieren wordt gestimuleerd door
De vrijmaking van calcium uit de botten wordt gestimuleerd door
De calciumresorptie in de dunne darm wordt gestimuleerd door
De calciumopname door de botten wordt gestimuleerd door
De calciumuitscheiding in de nieren wordt geremd door
Vitamine D is nodig bij de werking van
De calciumresorptie in de dunne darm wordt geremd door
Question

18

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Glycogeenopslag vindt voornamelijk in de lever plaats.
Insuline bevordert de glucoseopname in de cellen.
Insuline stimuleert de vorming van glycogeen.
Bij toename van het glucagongehalte daalt de glucoseconcentratie in het bloed.
Als de bloedsuikerwaarde te laag is, neemt de glucagonproductie toe.
Glycogeen wordt onder invloed van insuline afgebroken.
Question

19

Tussen welke normaalwaarden schommelt de glucoseconcentratie van het bloed gedurende een etmaal?
Question

20

Op welke manier wordt de insulineproductie teruggekoppeld?
Question

21
Kies het juiste antwoord.

Neurosecretoire cellen bevinden zich in
Adrenaline is een hormoon van
De adenohypofyse zorgt door middel van ACTH voor de aansturing van
Cortisol wordt gemaakt door
Geslachtshormonen worden geproduceerd door
Mineralocorticoïden worden geproduceerd door
Het sympathische deel van het vegetatieve zenuwstelsel zorgt voor de aansturing van
Question

22
Welke stoffen in het bloed beïnvloeden de aldosteronproductie door de bijnierschors?
Question

23
Op welke manier beïnvloedt aldosteron de mineralenhuishouding van het bloedplasma?
Question

24
Hoe hebben de hormonen ADH en aldosteron invloed op de bloeddruk?
Question

25
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Hydrocortison verhoogt de glucoseconcentratie van het bloed.
Hydrocortison stimuleert de vorming van antistoffen.
Hydrocortison is een antagonist van insuline.
Hydrocortison koppelt de ACTH-aanmaak positief terug.
Hydrocortison werkt remmend op ontstekingsverschijnselen.
Onder invloed van stress wordt door het bijniermerg meer hydrocortison afgegeven.
Question

26
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

27
Wat is van toepassing op de werking van adrenaline? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

28
Welke van de hier genoemde hormonen worden tot de weefselhormonen gerekend? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.