Questionmark Perception
Jul 05 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Deze les gaat over twee landbouwgebieden. In welke landen liggen deze gebieden?
Schrijf erbij of de boeren hier vooral producten voor de wereld verbouwen of voor zichzelf.

Een woestijngebied in
Hier verbouwen de boeren vooral producten voor
Een gebied bij Ambo in
Hier verbouwen de boeren vooral producten voor