Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 22 en 23 in je leerlingenboek. Lees de tekst en kijk naar de plaatjes. Op welke manieren kun je merken dat er lucht is? Klik de vier goede antwoorden aan.