Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waarom een aantal kinderen niet buiten?

Question

2
‘De politici’ is:

Question

3
Wat is de woordvolgorde in een vraagzin?

Question

4
Wiedie mensen?

Question

5
Is de volgende zin correct?
Zwetend werd het tentamen gemaakt.

Question

6
Een flinke partij radio’s gestolen.

Question

7
Als in een lange zin tweemaal hetzelfde onderwerp gebruikt wordt, mag je het onderwerp de tweede keer altijd weglaten.

Question

8
De volgende zin is correct.
In dit programma is een fout opgetreden en moet worden afgesloten.

Question

9
‘Het gezin’ is:

Question

10
Een beknopte bijzin bevat geen

Question

11
Is de volgende zin correct?
Een groot percentage automobilisten rijdt te hard.

Question

12
Is de volgende zin correct?
Mijn juf is lief en geef ik een cadeau.

Question

13
De volgende zin is correct.
U wordt verwacht en of u maar binnen wilt komen.

Question

14
De volgende zin is correct.
We zijn pabostudenten en mogen we u interviewen?

Question

15
‘Een groot aantal jongeren’ is: