Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
De volgende zin is correct.
U wordt verwacht en of u maar binnen wilt komen.

Question

2
De volgende zin is correct.
Ik geloof dat als zij beter haar best doet, heeft zij een goede kans.

Question

3
Wanneer gebruik je de volgorde onderwerp-persoonsvorm?

Question

4
‘De familie’ is:

Question

5
‘Dertig jongeren’ is:

Question

6
In een zin zijn onderwerp en persoonsvorm altijd

Question

7
Is de volgende zin correct?
Ik trakteer vandaag, want ben ik jarig.

Question

8
Is de volgende zin correct?
Een van de meisjes die daar lopen, is mijn buurmeisje.

Question

9
Veel cd’s gekopieerd.

Question

10
Is de volgende zin correct?
Mopperend keek hij de schriften na.

Question

11
Een groot aantal cd’s gekopieerd.

Question

12
Wat is de woordvolgorde in een vraagzin?

Question

13
Is de volgende zin correct?
Een aantal leerlingen heeft het schoolplein geveegd.

Question

14
Een beknopte bijzin bevat geen

Question

15
Waarom een aantal kinderen niet buiten?