Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Stroom kan niet door een limonaderietje. Het rietje is een slechte geleider. Waar kan stroom nog meer niet door? Klik de zes goede antwoorden aan.