Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Door welke factoren wordt de marktvorm bepaald?


Question

2
Wanneer is sprake van de marktvorm monopolistische concurrentie?


Question

3
Welke marktvorm kent de hoogste concentratiegraad?

Question

4
Van welke marktvorm is sprake op de markt voor personenauto's?

Question

5
Binnen welke marktvorm is productdifferentiatie meestal het sterkst?


Question

6
Stel dat de prijs van eieren tot stand komt binnen de voorwaarden die gelden op een markt waar volkomen concurrentie bestaat. Op een dag ontstaat het gerucht dat de consumptie van eieren bijdraagt aan een langer leven.
Wat zijn de gevolgen voor de prijsvorming op de markt?


Question

7
Van wie is in het algemeen het marktgedrag agressiever, de maximizers of de satisficers?

Question

8
Binnen welke marktvorm is het ontstaan van een kartel het meest waarschijnlijk?


Question

9
Waarop heeft de vorming van een kartel in bijvoorbeeld de bierindustrie invloed?


Question

10
Wat valt niet onder de ceteris paribus van de vraagfunctie voor halfvolle melk?


Question

11
Wat verstaan we onder de kruislingse prijselasticiteit van mayonaise voor patat frites?


Question

12
Wat verstaan we onder de kruislingse prijselasticiteit?


Question

13
Bij welk soort goederen is de kruislingse prijselasticiteit positief?