Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

 
Maak nu de proeftoets om na te gaan of je de stof beheerst. Bepaal daarna in overleg met je docent(e), of je de stof moet herhalen of dat je verder kunt werken.
Question

1
Wat is het belangrijkste verschil tussen een samenvatting van een persuasieve tekst en die van een informatieve tekst?Question

2
Welke twee inhoudelijke punten controleer je in de kladversie van een samenvatting voordat je deze in het net gaat schrijven?Question

3
Een samenvatting voor een examenopgave moet aan twee bijzondere eisen voldoen. Welke twee eisen zijn dat?Question

 
Geef van de volgende zinnen aan of je te maken hebt met een reden of een oorzaak.
Question

4aVijf jongeren van een camping op Terschelling zijn naar een ziekenhuis gebracht: zij hadden namelijk te veel alcohol gedronken.Question

4bVooral in horecagelegenheden was men achterdochtig bij het innen van geld; het eerste halfjaar van de euro waren er al twee├źntwintigduizend valse briefjes gemaakt.  Question

4cDoor de storm waren er op een camping in Friesland enkele caravans en tenten omgewaaid.  Question

4dIk ben deze zomer niet naar het Lowlands festival gegaan, omdat ik het geld van mijn vakantiebaantje wilde besteden aan een nieuwe computer.  Question

5
Welke twee tekstsoorten bevatten gewoonlijk veel argumenten?Question

6
Wat is in een redenering de functie van een subargument?Question

7
Voor welke drogreden moet je oppassen nadat je een empirisch argument hebt gebruikt?Question

8
Op welke twee manieren kan een spreker/schrijver zijn publiek manipuleren?Question

9
Welke vragen kun je stellen om een redenering te beoordelen?Question

10
In een discussie komt het wel eens voor dat een spreker 'het standpunt' van zijn tegenstander 'vertekent'. Wat verstaan we daaronder?Question

 
Lees de tekst ' De eigenschappen van man en vrouw grijpen als tandraderen in elkaar
(Klik op de titel om het venster met de tekst te openen, wanneer je de tekst bij het beantwoorden van een vraag nogmaals wilt lezen, klik dan op tekst)
Beantwoord daarna de onderstaande vragen.

Question

11
Alinea 1 is de inleiding van de tekst. Welke functie heeft deze?              Tekst.Question

12
a. Noteer uit alinea 3 een zin(sgedeelte) waarin een oorzaak wordt genoemd.
b. Geef uit alinea 3 ook een zin(sgedeelte) weer waarin een reden wordt genoemd.              Tekst.Question

13
Volgens Martine Delfos hangen veel mensen het gedachtegoed van het feminisme uit de jaren zeventig aan en komen daardoor tot een andere conclusie dan zij wat betreft emancipatie.
Maak van deze manier van denken uit de jaren zeventig een volledige redenering met gegevens uit alinea 2.

Stelling: .......
Waarneming: mannen en vrouwen gedragen zich verschillend
Conclusie: .......              Tekst.Question

14
Maak een analyse van de redenering in alinea 4.
Zet achter elke zin welke functie deze in de redenering heeft. Kies uit: stelling, tegenwerping, hoofdargument, subargument, tegenargument, conclusie.              Tekst.Question

15
Met welk begrip kan de functie van alinea 7 ten opzichte van alinea 6 het best benoemd worden? Kies uit: nuancering, voorbeeld, toelichting, uitwerking.              Tekst.Question

16
Met welk begrip kan de functie van alinea 12 ten opzichte van alinea 11 het best worden aangegeven? Kies uit: voorbeeld, verklaring, toelichting, toepassing.              Tekst.Question

17
Martine Delfos trekt in alinea 15 de conclusie: 'Een ideaal wetenschapskoppel is dus een gemiddelde man en een gemiddelde vrouw.'
Welk feitelijk verschil tussen mannen en vrouwen draagt zij hiervoor aan?              Tekst.Question

18
Maak van deze tekst een samenvatting van maximaal 80 woorden. Uit de samenvatting moet duidelijk worden:
 • het uitgangspunt van de theorie van Martine Delfos
 • de belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen
 • de belangrijkste gevolgen van deze verschillen voor de emancipatie.              Tekst.

 • Question

   
  Noteer de ontbrekende woorden van de zinnen. Kies telkens een ander woord uit de reeks.
  Question

  19aZij wilde dolgraag fotomodel worden en deed er alles aan, om eens de eerste schreden op de/het te kunnen zetten.  Question

  19bHij heeft een goedlopend vertaalbureau. Erg veel personeel staat er niet op de loonlijst, want het meeste werk besteedt hij uit aan (s).  Question

  19cWegens wanprestaties ontsloeg de raad van commissarissen een deel van de/het .  Question

  19dWij hebben uiteindelijk onze zin gekregen, maar daarvoor hebben we wel flink moeten bij diverse personen en instanties.  Question

  19eVoordat de pati├źnt mocht gaan deelnemen aan de groepstherapie, voerde hij een uitvoerig met een psycholoog.  Question

  19fAangezien zijn werk hem niet langer voldoening bood, wilde de boekhouder graag , maar zijn leeftijd vormde een belemmerende factor.  Question

  19gDe veiligheidseisen zijn binnen het bedrijf verscherpt. Wie zich als bezoeker bij de portier meldt, krijgt een opgespeld, die duidelijk maakt dat men hier niet werkzaam is.  Question

  19hVlak voordat de piloten voor de bijzondere missie opstegen, kregen zij tijdens een korte de laatste noodzakelijke vluchtgegevens.  Question

   
  Benoem de taal- of stijlfout en verbeter het foutieve gedeelte van de zin.
  Question

  20a
  Mijn buurman beschikt over een flinke hoeveelheid gereedschap. Waarmee hij niet alleen klusjes voor zichzelf, maar ook voor mij uitvoert.  Question

  20b
  De vriend van mijn jongste zus is echt zo'n vent die je in de maling neemt.  Question

  20c
  Natuurlijk kunnen wij deze vervelende zaak niet meer ongedaan maken, maar zullen wij ons uiterste best doen om herhaling te voorkomen.  Question

  20d
  De commissie bepleit een verlaging van de kostprijs, meer controle en dat de betreffende functionarissen sneller kunnen doorstromen.  Question

  20e
  Heel Amerika stond op zijn kop toen de aandelen sterk in waarde daalden.  Question

  20f
  De gedurende zijn hele schoolloopbaan getreiterde en regelmatig door anderen in bescherming genomen examenkandidaat gaf aan, dat hij een nieuwe start wilde maken op een andere school.  Question

  20g
  Uiteindelijk zijn we toch naar het huis van de ouders van mijn vriendin gereden. Hoewel ik helemaal geen zin had in een bezoek.  Question

  20h
  Het bedrijf dat je baas ontdekt heeft, staat bekend om zijn goede dienstverlening.