Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
In Peru wordt de prijs van een handgeweven kleedje berekend per dm². Een vierkant kleedje van 40 bij 40 cm kost € 64,-.

Wat kost een rond kleedje met een diameter van 40 cm, uitgaande van dezelfde prijs per dm²?

Question

2
Een boer heeft 15.000 pootaardappelen nodig. Een pootaardappel weegt gemiddeld 50 g. De aardappelen worden verkocht in zakken van 25 kg.

Hoeveel zakken koopt de boer? Vul in:
zakken

Question

3
Marc gaat vanuit school naar de bibliotheek.
Welke routebeschrijving is correct?

Question

4
Een auto rijdt 78 km/uur. Hoeveel meter per minuut is dat?

Question

5
Formule: graden Celsius = (graden Fahrenheit - 32 ) : 9 x 5.
Het weerbericht op ons vakantieadres in de Verenigde Staten meldt dat het morgen 41 graden Fahrenheit wordt. Hoeveel graden Celsius is dat?

Dat is
graden Celcius.

Question

6
Gebruik de juiste eenheden bij de grootheid lengte.

Question

7
Vul het volgende bouwsel aan met blokken tot een kubus met ribbe van 4 blokken.

Hoeveel blokken heb je nodig?

Question

8
Met welke bouwplaat of bouwplaten kun je deze letter L maken?

Question

9
De bus vertrekt 's morgens om 6.58 uur.
Om elf minuten over half zeven sta ik bij de bushalte.
Hoeveel minuten moet ik nog wachten op de bus?

Question

10
Wat neem je vanuit de kijkpunten waar?