Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De lengte van een nier is ongeveer 9 centimeter.
De linkernier ligt iets hoger dan de rechternier.
De rechternier ligt ter hoogte van de Th9 - Th12.
De linkernier ligt iets lager dan de rechternier.
De nieren liggen met hun hilum naar elkaar toegekeerd.
De nieren worden vooral door de buikwand beschermd.
Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de wervelkolom liggen de nekwervels caudaal van de borstwervels.
De ligging van de navel is superior aan het hoofd.
Het schouderblad ligt mediaal van het borstbeen.
Perifeer betekent aan het uiteinde gelegen.
De elleboog ligt proximaal van de pols.
Met ventraal kun je de voorkant van het lichaam aangeven.
Question

4
Het lichaam wordt globaal ingedeeld in drie delen, die grote functionele en anatomische verschillen met elkaar vertonen. Welke drie delen worden hier bedoeld?
Question

5
De arteriae cerebri anterior verzorgen vooral het voorste deel van de grote hersenen. Welk deel van de hersenen wordt verzorgd door de arteriae cerebri posterior?
Question

6
Wat is van toepassing op een sereus vlies? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7
Uit welke structuren bestaat de thorax?

Question

8
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

9
Een bouwelement van het lichaam, zoals een bovenbeen, bestaat uit een deel van het skelet met de bijbehorende weke delen. Geef de juiste volgorde van onderstaande weefsels aan, van binnen naar buiten, bij transversale doorsnede van het bovenbeen.

Question

10
Welke organen liggen in het mediastinum?