Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Perifeer betekent aan het uiteinde gelegen.
Het schouderblad ligt mediaal van het borstbeen.
De ligging van de navel is superior aan het hoofd.
De elleboog ligt proximaal van de pols.
In de wervelkolom liggen de nekwervels caudaal van de borstwervels.
Met ventraal kun je de voorkant van het lichaam aangeven.
Question

2
Wat is het hilum van een orgaan?
Question

3
Bekijk onderstaande afbeelding.
Kies het juiste begrip.

Question

4
Welke organen liggen in het mediastinum?

Question

5
Wat is van toepassing op een sereus vlies? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De nieren liggen met hun hilum naar elkaar toegekeerd.
De rechternier ligt ter hoogte van de Th9 - Th12.
De lengte van een nier is ongeveer 9 centimeter.
De nieren worden vooral door de buikwand beschermd.
De linkernier ligt iets hoger dan de rechternier.
De linkernier ligt iets lager dan de rechternier.
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Het lichaam wordt globaal ingedeeld in drie delen, die grote functionele en anatomische verschillen met elkaar vertonen. Welke drie delen worden hier bedoeld?
Question

9

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

10
Beantwoord de volgende vragen: