Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De ruimte tussen de longen heet het diafragma.
De schedelholte omvat het hele centrale zenuwstelsel.
De nieren, darmen, lever en urinewegen liggen in de buikholte.
Bij de vrouw liggen de geslachtsorganen in de bekkenholte.
Het hart en de longen liggen in de borstholte.
Het wervelkanaal omvat de zenuwen van het perifere zenuwstelsel.
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Bij supinatie draai je de handpalmen naar beneden.
De beweging van de voet richting de wreef wordt lateroflexie genoemd.
Het tegengestelde van supinatie is pronatie.
Met flexie wordt een strekbeweging aangeduid.
Flexie is het tegengestelde van extensie.
Bij palmaire flexie bewegen de vingers in de richting van de handpalm.
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
De arteriae cerebri anterior verzorgen vooral het voorste deel van de grote hersenen. Welk deel van de hersenen wordt verzorgd door de arteriae cerebri posterior?
Question

5
Beantwoord de volgende vragen:

Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het hart ligt in het mediastinum.
Het hart rust met de rechterventrikel op het diafragma.
De ventrale kant van het hart wordt grotendeels gevormd door het linkerventrikel.
De linkerlong heeft twee longkwabben en de rechterlong heeft er drie.
Dorsaal van het hart ligt de slokdarm.
De apex van het hart wijst naar rechts.
Lateraal van het hart liggen links en rechts de longen.
Question

7
Wat is van toepassing op een sereus vlies? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Uit welke structuren bestaat de thorax?

Question

9

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Met ventraal kun je de voorkant van het lichaam aangeven.
De elleboog ligt proximaal van de pols.
In de wervelkolom liggen de nekwervels caudaal van de borstwervels.
Het schouderblad ligt mediaal van het borstbeen.
De ligging van de navel is superior aan het hoofd.
Perifeer betekent aan het uiteinde gelegen.