Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Met ventraal kun je de voorkant van het lichaam aangeven.
De elleboog ligt proximaal van de pols.
Het schouderblad ligt mediaal van het borstbeen.
De ligging van de navel is superior aan het hoofd.
Perifeer betekent aan het uiteinde gelegen.
In de wervelkolom liggen de nekwervels caudaal van de borstwervels.
Question

2
Het lichaam wordt globaal ingedeeld in drie delen, die grote functionele en anatomische verschillen met elkaar vertonen. Welke drie delen worden hier bedoeld?
Question

3
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

4
Beantwoord de volgende vragen:

Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het hart ligt in het mediastinum.
Dorsaal van het hart ligt de slokdarm.
De apex van het hart wijst naar rechts.
De ventrale kant van het hart wordt grotendeels gevormd door het linkerventrikel.
Het hart rust met de rechterventrikel op het diafragma.
Lateraal van het hart liggen links en rechts de longen.
De linkerlong heeft twee longkwabben en de rechterlong heeft er drie.
Question

6
Uit welke structuren bestaat de thorax?

Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Bekijk onderstaande afbeelding.
Kies het juiste begrip.

Question

9
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Wat is van toepassing op een sereus vlies? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.