Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is van toepassing op een sereus vlies? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het hart ligt in het mediastinum.
Lateraal van het hart liggen links en rechts de longen.
De apex van het hart wijst naar rechts.
De linkerlong heeft twee longkwabben en de rechterlong heeft er drie.
De ventrale kant van het hart wordt grotendeels gevormd door het linkerventrikel.
Het hart rust met de rechterventrikel op het diafragma.
Dorsaal van het hart ligt de slokdarm.
Question

4
Hoe noem je de draaibeweging van het been naar buiten?
Question

5
De arteriae cerebri anterior verzorgen vooral het voorste deel van de grote hersenen. Welk deel van de hersenen wordt verzorgd door de arteriae cerebri posterior?
Question

6
Een bouwelement van het lichaam, zoals een bovenbeen, bestaat uit een deel van het skelet met de bijbehorende weke delen. Geef de juiste volgorde van onderstaande weefsels aan, van binnen naar buiten, bij transversale doorsnede van het bovenbeen.

Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De linkernier ligt iets hoger dan de rechternier.
De lengte van een nier is ongeveer 9 centimeter.
De nieren worden vooral door de buikwand beschermd.
De rechternier ligt ter hoogte van de Th9 - Th12.
De nieren liggen met hun hilum naar elkaar toegekeerd.
De linkernier ligt iets lager dan de rechternier.
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Wat zijn intraperitoneale organen?
Question

10
Vul de zin aan.

De nieren liggen ...