Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De beweging van de voet richting de wreef wordt lateroflexie genoemd.
Flexie is het tegengestelde van extensie.
Met flexie wordt een strekbeweging aangeduid.
Het tegengestelde van supinatie is pronatie.
Bij supinatie draai je de handpalmen naar beneden.
Bij palmaire flexie bewegen de vingers in de richting van de handpalm.
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Met ventraal kun je de voorkant van het lichaam aangeven.
De ligging van de navel is superior aan het hoofd.
Het schouderblad ligt mediaal van het borstbeen.
De elleboog ligt proximaal van de pols.
Perifeer betekent aan het uiteinde gelegen.
In de wervelkolom liggen de nekwervels caudaal van de borstwervels.
Question

5

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

6
Bekijk onderstaande afbeelding.
Kies het juiste begrip.

Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Wat zijn intraperitoneale organen?
Question

9
Vul de zin aan.

De nieren liggen ...
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De apex van het hart wijst naar rechts.
Het hart ligt in het mediastinum.
Lateraal van het hart liggen links en rechts de longen.
Het hart rust met de rechterventrikel op het diafragma.
De linkerlong heeft twee longkwabben en de rechterlong heeft er drie.
De ventrale kant van het hart wordt grotendeels gevormd door het linkerventrikel.
Dorsaal van het hart ligt de slokdarm.