Questionmark Perception
Feb 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De linkernier ligt iets hoger dan de rechternier.
De nieren worden vooral door de buikwand beschermd.
De rechternier ligt ter hoogte van de Th9 - Th12.
De linkernier ligt iets lager dan de rechternier.
De nieren liggen met hun hilum naar elkaar toegekeerd.
De lengte van een nier is ongeveer 9 centimeter.
Question

2
Wat is van toepassing op de anatomische houding, zoals gehanteerd in de functionele anatomie? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

3
Het lichaam wordt globaal ingedeeld in drie delen, die grote functionele en anatomische verschillen met elkaar vertonen. Welke drie delen worden hier bedoeld?
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het wervelkanaal omvat de zenuwen van het perifere zenuwstelsel.
Het hart en de longen liggen in de borstholte.
De ruimte tussen de longen heet het diafragma.
Bij de vrouw liggen de geslachtsorganen in de bekkenholte.
De nieren, darmen, lever en urinewegen liggen in de buikholte.
De schedelholte omvat het hele centrale zenuwstelsel.
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

6
Uit welke structuren bestaat de thorax?

Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De beweging van de voet richting de wreef wordt lateroflexie genoemd.
Met flexie wordt een strekbeweging aangeduid.
Flexie is het tegengestelde van extensie.
Bij supinatie draai je de handpalmen naar beneden.
Bij palmaire flexie bewegen de vingers in de richting van de handpalm.
Het tegengestelde van supinatie is pronatie.
Question

8
Hoe noem je de draaibeweging van het been naar buiten?
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De linkerlong heeft twee longkwabben en de rechterlong heeft er drie.
De apex van het hart wijst naar rechts.
Dorsaal van het hart ligt de slokdarm.
Het hart rust met de rechterventrikel op het diafragma.
Het hart ligt in het mediastinum.
De ventrale kant van het hart wordt grotendeels gevormd door het linkerventrikel.
Lateraal van het hart liggen links en rechts de longen.
Question

10
Wat is het hilum van een orgaan?