Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is het belangrijkste verschil tussen een douane-unie en een vrijhandelszone?


Question

2

Met welke deelgemeenschap begon de huidige Europese Unie (EU) aan zijn bestaan?

Question

3

Welke zes landen waren de eerste leden van wat we tegenwoordig de Europese Unie (EU) noemen?

Question

4
Waarvoor staat de afkorting EMU?


Question

5

Wat is geen bron van ontvangsten voor de Europese begroting?

Question

6

Welk orgaan is verantwoordelijk voor de besluitvorming binnen de EU?

Question

7
Waarom is er in het Europese landbouwbeleid een verschuiving van prijssteun naar inkomenssteun?


Question

8

Uit welke drie elementen was het stelsel van productgebonden subsidies in de Europese landbouwpolitiek opgebouwd?

Question

9

Welk land van de Europese Unie heeft de grootste bevolking (2014)?

Question

10

Welke invloed heeft de vorming van de gemeenschappelijke markt op de gemiddelde ondernemingsgrootte binnen de EU en op de onderlinge concurrentie.

Question

11

Waarop is het Europese concentratiebeleid gericht?

Question

12

Welke orgaan binnen de Europese Unie functioneert als dagelijks bestuur?