Questionmark Perception
Sep 19 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Bekijk en lees bladzijde 34 en 35 in je boek.
Zoek bij elk product het land waar het vandaan komt. Let op: je kunt niet alle landen gebruiken.