Questionmark Perception
Aug 15 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Zet de zinnen in de goede volgorde.
Schrijf alleen de letters voor de zinnen in de hokjes.

E De dijken breken. Er verdrinken veel mensen.
A De dijken worden hoger en er worden grote dammen gebouwd.
T De regering maakt een plan.
D Het is februari 1953. Het stormt hard.
L Uit de hele wereld komt hulp.

Het plan van de regering heet het
plan.