Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waar komen aardappels en eieren vandaan?
Van een

Question

2
Wat is een grondstof?

Question

3
Welke dieren zijn er op een veeteeltbedrijf?
Klik de twee goede hokjes aan.

Question

4
Kies bij elke zin het goede woord.

Question

5
Lees het recept.
Welke dingen komen van de akkerbouw?
Klik de drie goede hokjes aan.

RECEPT VOOR APPELPANNENKOEKEN

Question

6
Je wilt weten in welk deel van Nederland veel landbouw voorkomt.
Op welke kaart kijk je dan?

Question

7
Zijn deze zinnen waar of niet waar?
Klik de goede rondjes aan.

In de legenda kun je zien hoe de grond wordt gebruikt.
Op een overzichtskaart staan alle boerderijen.
Tuinbouw en bosbouw zijn een soort landbouw.

Question

8
Kijk naar de kaart.

Groep 6 gaat naar de boerderij van boer Willem bij Winschoten.

Welke groep moet het verste reizen?

Question

9
Veel landbouwfabrieken staan in de buurt van boerderijen.
Waarom is dat vooral zo?

Question

10
Waarom helpt Tonnis zijn ouders wel eens met suikerbieten oogsten?