Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Waar of niet waar? Lees de zinnen. Klik de drie goede zinnen aan.