Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Vul aan. Als je resusnegatief bent ...
Question

4

Wat zijn de vier karakteristieken van de werking van het immuunsysteem?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

6

Waardoor zijn T-helpercellen zo belangrijk voor de goede werking van het immuunsysteem?
Question

7

Wat versta je onder passieve immunisatie?
Question

8

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Iemand met bloedgroep AB kan in noodgevallen bloed van iemand met bloedgroep 0 ontvangen.
Iemand met bloedgroep AB heeft altijd A-antigeen en B-antigeen in zijn bloed.
Iemand met bloedgroep AB kan in noodgevallen zijn bloed aan iemand met bloedgroep 0 geven.
Als je moeder bloedgroep A positief heeft, heb je zelf altijd antigeen-A en RhD-antistoffen in je bloed.
Iemand met bloedgroep B kan in noodgevallen bloed van iemand met bloedgroep AB ontvangen.
Iemand met bloedgroep 0 heeft geen antistoffen tegen bloedgroep A en bloedgroep B in zijn bloed.
Iemand met bloedgroep A heeft altijd antistoffen tegen bloedgroep B in zijn bloed.
Question

9

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.