Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1

Question

Wat is van toepassing op de anatomische houding, zoals gehanteerd in de functionele anatomie? Er zijn meer antwoorden mogelijk.