Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1

Question

Kies het juiste antwoord.

Bij een van een buisvormige structuur ontstaan twee gootjes.
Een
loopt evenwijdig aan het lichaam of delen daarvan.
Het medio-sagittale vlak dat het lichaam in twee├źn deelt, heet het
.
Een dwarsdoorsnede wordt een
genoemd.
Elk frontaal vlak staat loodrecht op een
.