Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welk antwoord hoort bij de volgende opgave: 1/2 + 1/4 =

Question

2
Welke getallen zijn even groot?

Question

3
Welk antwoord hoort bij de volgende opgave: 4/5 - 3/10 =

Question

4
4,20 : 0,60 =

Question

5
In het recept van pannenkoekbeslag staat dat je ½ liter melk nodig hebt. Wie heeft er genoeg? Let op, er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

6
's Ochtends geeft je koortsthermometer een temperatuur van 37,5 graden Celsius. 's Avonds geeft de thermometer 39,25 graden aan. Hoeveel graden is de temperatuur in de tussenliggende tijd gestegen?

graden Celsius

Question

7
Je hebt een kan met 4 liter limonade. Ieder kind krijgt na het sporttoernooi een beker met 1/5 liter limonade. Hoeveel kinderen kun je van limonade voorzien?

kinderen

Question

8
Hoeveel is 3/4 deel van € 5,60?

Question

9
Prijzen vergelijken aan de pomp. Welk gas is duurder?

Question

10
Op de school van Pom komt 1/4 deel van de kinderen met de auto naar school, 1/3 deel gaat lopend. De rest van de kinderen gaat op de fiets.
Welk deel van de kinderen gaat op de fiets naar school?