Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
De kilometerteller in de auto heeft de volgende kilometerstand 349,8. Je rijdt verder. Wat wordt het eerstvolgende getal op de kilometerteller?

Question

2
Van de marathon (42 km) heeft Aasir 1/4 deel afgelegd.
Hoeveel meter heeft hij gelopen?

Question

3
's Ochtends geeft je koortsthermometer een temperatuur van 37,5 graden Celsius. 's Avonds geeft de thermometer 39,25 graden aan. Hoeveel graden is de temperatuur in de tussenliggende tijd gestegen?

graden Celsius

Question

4
Welk getal hoort bij de pijl?Het getal

Question

5
Hoeveel is 3/4 deel van € 5,60?

Question

6
3/8 x 240 =

Question

7
Op de school van Pom komt 1/4 deel van de kinderen met de auto naar school, 1/3 deel gaat lopend. De rest van de kinderen gaat op de fiets.
Welk deel van de kinderen gaat op de fiets naar school?

Question

8
Rond het getal 11,19498 af op twee cijfers achter de komma én op drie cijfers achter de komma.

Question

9
Prijzen vergelijken aan de pomp. Welk gas is duurder?

Question

10
Welk antwoord hoort bij de volgende opgave: 1/2 + 1/4 =