Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
's Ochtends geeft je koortsthermometer een temperatuur van 37,5 graden Celsius. 's Avonds geeft de thermometer 39,25 graden aan. Hoeveel graden is de temperatuur in de tussenliggende tijd gestegen?

graden Celsius

Question

2
Prijzen vergelijken aan de pomp. Welk gas is duurder?

Question

3
De kilometerteller in de auto heeft de volgende kilometerstand 349,8. Je rijdt verder. Wat wordt het eerstvolgende getal op de kilometerteller?

Question

4
Prijzen vergelijken aan de pomp. Welk gas is duurder?

Question

5
Welk antwoord hoort bij de volgende opgave: 4/5 - 3/10 =

Question

6
Welke breuken zijn gelijkwaardig met 1/4?

Question

7
3/8 x 240 =

Question

8
Als je met 4 personen een halve reep verdeelt, hoeveel krijgt ieder dan?

Ieder krijgt
reep.

Question

9
Welk antwoord hoort bij de volgende opgave: 2/5 + 3/10 =

Question

10
Welk kommagetal ligt precies tussen 1/4 en 3/4?