Questionmark Perception
May 23 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke kleinst mogelijke breuk hoort bij 0,8?

Question

2
Welk getal hoort bij de pijl?Het getal

Question

3
Je hebt een kan met 4 liter limonade. Ieder kind krijgt na het sporttoernooi een beker met 1/5 liter limonade. Hoeveel kinderen kun je van limonade voorzien?

kinderen

Question

4
Welk kommagetal ligt precies tussen 1/4 en 3/4?

Question

5
Prijzen vergelijken aan de pomp. Welk gas is duurder?

Question

6
Welk antwoord hoort bij de volgende opgave: 2/5 + 3/10 =

Question

7
Welk antwoord hoort bij de volgende opgave: 1/2 + 1/4 =

Question

8
Als je met 4 personen een halve reep verdeelt, hoeveel krijgt ieder dan?

Ieder krijgt
reep.

Question

9
4,20 : 0,60 =

Question

10
Rond het getal 11,19498 af op twee cijfers achter de komma én op drie cijfers achter de komma.