Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Als je met 4 personen een halve reep verdeelt, hoeveel krijgt ieder dan?

Ieder krijgt
reep.

Question

2
Welk antwoord hoort bij de volgende opgave: 1/3 + 1/2 =

Question

3
In het recept van pannenkoekbeslag staat dat je ½ liter melk nodig hebt. Wie heeft er genoeg? Let op, er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

4
's Ochtends geeft je koortsthermometer een temperatuur van 37,5 graden Celsius. 's Avonds geeft de thermometer 39,25 graden aan. Hoeveel graden is de temperatuur in de tussenliggende tijd gestegen?

graden Celsius

Question

5
De kilometerteller in de auto heeft de volgende kilometerstand 349,8. Je rijdt verder. Wat wordt het eerstvolgende getal op de kilometerteller?

Question

6
Prijzen vergelijken aan de pomp. Welk gas is duurder?

Question

7
Welke breuken zijn gelijkwaardig met 1/4?

Question

8
3/8 x 240 =

Question

9
Hoeveel is 3/4 deel van € 5,60?

Question

10
Welk antwoord hoort bij de volgende opgave: 1/2 + 1/4 =