Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Als je met 4 personen een halve reep verdeelt, hoeveel krijgt ieder dan?

Ieder krijgt
reep.

Question

2
Welk antwoord hoort bij de volgende opgave: 4/5 - 3/10 =

Question

3
4,20 : 0,60 =

Question

4
Prijzen vergelijken aan de pomp. Welk gas is duurder?

Question

5
Welk antwoord hoort bij de volgende opgave: 1/2 + 1/4 =

Question

6
In welke reeks staan de breuken van klein naar groot?

Question

7
Hoeveel is 3/4 deel van € 5,60?

Question

8
Welke breuken zijn gelijkwaardig met 1/4?

Question

9
's Ochtends geeft je koortsthermometer een temperatuur van 37,5 graden Celsius. 's Avonds geeft de thermometer 39,25 graden aan. Hoeveel graden is de temperatuur in de tussenliggende tijd gestegen?

graden Celsius

Question

10
Je hebt een kan met 4 liter limonade. Ieder kind krijgt na het sporttoernooi een beker met 1/5 liter limonade. Hoeveel kinderen kun je van limonade voorzien?

kinderen